Vi i media

Carina Jahani intervjuas med anledning av modersmålsdagen i Newroz TV, söndagen den 22 feb (~30:00f)

Carina Jahani intervjuad angående språkdöd. Artikeln publicerades i senaste numret av Akademikern. Hela tidningen finns att ladda ner kostnadsfritt här

Beata Megyesi berättar i Aftonbladet den 2/11 om historiska chiffer

Éva Á. Csató får priset som årets Sweturk partner: youtube

Jakob Andersson medverkade den 26/4 i radions P3 och talade om sin forskning i assyriologi: De var först med att skriva.

Jakob Andersson bland Vitterhetsakademiens pristagare, meddelar UNT.

Äldre inlägg »

Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver undervisning och forskning inom ett brett urval av ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer (assyriologi, hindi, indologi, iranska språk, kinesiska, sanskrit, semitiska språk, swahili, turkiska språk), för de europeiska klassiska språken (grekiska och latin) samt för lingvistik och datorlingvistik/språkteknologi. Inom dessa områden fokuserar institutionens forskning på bl.a. textutgivning, litteraturvetenskapliga studier, språkvetenskapligt fältarbete, språkdokumentation, språktypologi, samt korpusorienterade och beräkningsintensiva metoder inom grammatikanalys och maskinöversättning.