Vi i media

Professor Hans Helander har för sitt vetenskapliga arbete av Kungliga Vitterhetsakademien tilldelats det Rettigska priset 2015 för att han genom sin "omfattande vetenskapliga gärning inom lingvistikens och framför allt på den nylatinska filologins område, bidragit till de nylatinska studiernas fortlevnad". Vidare har Hans Helander av Svenska Akademien tilldelats det Zibetska priset för år 2015 som "förtjent witterhedsidkare". Belöningen överlämnades vid Akademiens högtidsankomst i Riddarhuset den 20 mars med efterföljande middag i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm.

Carina Jahani intervjuas med anledning av modersmålsdagen i Newroz TV, söndagen den 22 feb (~30:00f)

Carina Jahani intervjuad angående språkdöd. Artikeln publicerades i senaste numret av Akademikern. Hela tidningen finns att ladda ner kostnadsfritt här

Beata Megyesi berättar i Aftonbladet den 2/11 om historiska chiffer

Éva Á. Csató får priset som årets Sweturk partner: youtube

Jakob Andersson medverkade den 26/4 i radions P3 och talade om sin forskning i assyriologi: De var först med att skriva.

Jakob Andersson bland Vitterhetsakademiens pristagare, meddelar UNT.

Äldre inlägg »

Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver undervisning och forskning inom ett brett urval av ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer (assyriologi, hindi, indologi, iranska språk, kinesiska, sanskrit, semitiska språk, swahili, turkiska språk), för de europeiska klassiska språken (grekiska och latin) samt för lingvistik och datorlingvistik/språkteknologi. Inom dessa områden fokuserar institutionens forskning på bl.a. textutgivning, litteraturvetenskapliga studier, språkvetenskapligt fältarbete, språkdokumentation, språktypologi, samt korpusorienterade och beräkningsintensiva metoder inom grammatikanalys och maskinöversättning.