Vi i media

Prof. Heinz Werner Wessler was one of the receivers of the World Hindi Award at the World Hindi Conference in Bhopal on September 12, 2015. The award was handed over by home minister Rajnath Singh.

An interdisciplinary team including professor Michael Dunn from the linguistics section has published an analysis of 5500 to 3500 year old genomes from human remains excavated in the Basque country in Spain. These individuals showed greatest genetic similarity to the first farmers to migrate to Europe from Anatolia rather than to Europe's pre-agricultural hunter-gather population. This has implications for theories about the origins of Basque, a language of Europe with no known relatives. (SR radio interview).

Äldre inlägg »

Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver undervisning och forskning inom ett brett urval av ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer (assyriologi, hindi, indologi, iranska språk, kinesiska, sanskrit, semitiska språk, swahili, turkiska språk), för de europeiska klassiska språken (grekiska och latin) samt för lingvistik och datorlingvistik/språkteknologi. Inom dessa områden fokuserar institutionens forskning på bl.a. textutgivning, litteraturvetenskapliga studier, språkvetenskapligt fältarbete, språkdokumentation, språktypologi, samt korpusorienterade och beräkningsintensiva metoder inom grammatikanalys och maskinöversättning.