Studera utomlands

Instititutionen för lingvistik och filologi har ett antal utbytesavtal för studenter på grundnivå med andra universiteten runtom i Europa. Vi har även avtal för utbyte på master- och forskarutbildningsnivå i Kina (Minzu, Peking). För mer information om utbytesstudier, kontakta erasmus@lingfil.uu.se.

Uppsala Universitet har flera utbytesavtal i universiteten runtom i världen! För att åka på utbyte krävs att man har läst minst 60 hp vid Uppsala universitet. Informationsträffar anordnas av Internationella Kansliet varje termin.