Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2020/2021
 • 180 HP
 • Visby , Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av huvudområde år två och tre förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Du kan läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala.

Om programmet

Välkommen till en mångsidig utbildning för dig som är intresserad av hur människors liv sett ut från forntida samhällen till idag. Du får veta mer om det sociala livet, religioner och kultur som påverkat händelseförlopp globalt men också enskilda individer. Det här är för dig som vill veta mer om hur allt faktiskt hänger ihop. Det inledande året lägger fokus på forntida kulturer och hur de studeras för att vi ska få en inblick i ett liv som på många sätt skiljer sig från det vi lever.

Programmet ger dig kunskaper att kritiskt granska små delar av historiskt material för att hitta svar på större frågor om historiska händelser och människan som levt genom dessa. Du lär dig att presentera självständiga analyser och slutsatser med förtroendeingivande argument. Du utvecklar din förmåga till självständig reflektion och får kunskap som hjälper dig att se mönster och sammanhang även framåt. För även om mycket i utbildningen handlar om dåtid finns många svar om framtiden i just historien.

Under programmets gång lär du dig bland annat

 • den senaste forskningen hur olika tidiga kulturer fungerade i ett ekonomiskt, socialt och religiöst perspektiv
 • hur man studerar (för)historiska processer eller fenomen genom arkeologiska, osteologiska och/eller textuella källor
 • förhållandet mellan individ och samhälle, människa och miljö, artefakt och kontext eller tanke och textualitet i ett djupt historiskt perspektiv
 • att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att formulera och belysa problem och frågor
 • att skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper
 • att ta hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom ditt fördjupningsområde.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sedef Yurdagül
Varifrån du kommer: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Sen jag var liten har jag varit intresserad av historia och arkeologi. Under en lång tid var jag osäker om jag skulle söka utbildningen, på grund av svårigheterna på arbetsmarknaden, men min kärlek för ämnet vann över mig och jag har aldrig tittat tillbaka. Jag tror att så länge man gör det man älskar, så kommer det lösa sig i slutändan. Det kan bli lika intressant att kämpa över hindren längs med vägen för att uppnå sina mål som när man väl har gjort det, hoppas jag.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Det har det absolut gjort! Jag har speciellt älskat grundåret på programmet där vi fick studera flera olika kulturer och sedan inrikta in oss på det man tyckte var mest intressant. Vi studerade allt från Egypten, Norden, Mesopotamien till Antika Rom och Grekland. Det var väldigt brett och man studerade arkeologi väldigt globalt.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är svårt att välja, väldigt mycket har varit intressant för mig. Jag kan säga en av de mest intressanta var kursmomentet myt, religion och världsåskådning, där vi bland annat studerade religionens roll i samhället, Gud, döden och världens skapelse och undergång. Jag lärde mig hur mycket olika kulturer och deras religioner är på ett eller annat sätt kopplade med varandra. När man väl börjar analysera märker man hur myter och skapelseberättelser liknar varandra över världen, vilket var en helt ny synvinkel för mig. Något jag fortfarande bär med mig.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– I början var det genom programmet och alla grupparbeten vi gjorde, och det gör jag fortfarande. Jag tror det är det lättaste sättet att börja lära känna människor, eftersom det är personer som man kommer tillbringa en stor del av tiden med.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är ett väldigt stort och internationellt universitet. Jag älskar att man kan lyssna på gästföreläsare över hela världen. Första året av mina studier hade vi en japansk arkeolog som gästföreläsare. Han berättade om Ainu folket i Japan. Ett ämne jag kanske inte skulle ha en möjlighet att höra, om det inte vore för mina studier här. Programmet vidgade mina perspektiv.

Vad har varit mest utmanande?
– Litteraturen har varit väldigt utmanande för det här programmet. Eftersom vi läser väldigt mycket kan det ibland vara svårt att hänga med alla texter. Men under programmets gång lär man sig hur man ska anpassa sig och hinna med texterna.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– En framtid inom arkeologi. En framtid där jag får chansen att jobba med det jag älskar.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Jag har faktiskt inte varit med i någon studenttradition än, men jag ser framemot att vara det.

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis har jag ackumulerat erfarenheter som arkeolog och jobbar inom en bransch jag är intresserad av.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

År 1
Under det första studieåret läser alla programstudenter samma kurser. Kurserna är tematiskt uppbyggda där lärare från samtliga ämnesdiscipliner och båda campus medverkar i undervisningen. På detta vis får du som student undervisning av de bästa lärarna och forskarna under din utbildning.

Genom kursernas upplägg får du förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial. Vidare får du förståelse för hur utforskandet av det förflutna alltid sker utifrån samtidens frågor och föreställningar, hur människa och landskap samspelar, hur olika föreställningsvärldar och religioner erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut. Först under slutet av det första studieåret väljer du ett av följande ämnen som huvudområde:

 • arkeologi (Visby och Uppsala),
 • antikens kultur och samhällsliv (Uppsala),
 • egyptologi (Uppsala),
 • assyriologi (Uppsala) eller
 • osteologi (Visby).
År 2 och 3
Under det andra studieåret läser du kurser inom ditt huvudområde - på höstterminen ges de grundläggande A-kurserna och på vårterminen de fördjupande B-kurserna. Under det tredje studieårets första termin finns möjlighet att läsa valfria kurser och att göra praktik. Du kan till exempel läsa en A-kurs i något av de andra ämnena som ingår programmet. Den sjätte och sista terminen skriver du ditt examensarbete (15 hp), som leder till kandidatexamen i ditt huvudområde.

Om undervisningen

Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala. För att erbjuda dig de bästa lärarna som finns vid institutionens två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under det första studieåret via videolänk med lärare som föreläser antingen från Uppsala eller från Visby.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Problemlösning och andra uppgifter genomförs både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs på svenska men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Möjligheter till studentutbyten och medverkan i internationella projekt samt praktik inom landet och utomlands vid museer och andra arkeologiska institutioner finns under det andra eller tredje studieåret.

Karriär

Beroende på vilket huvudområde du valt ger dig programmet behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, assyriologi, egyptologi, global miljöhistoria och ABM. Kandidatprogrammet förutsätter dock inte fortsatta studier på avancerad nivå. Det ger i sig självt en gedigen utbildning inför arbete vid museer, inom kulturvård, uppdragsarkeologi och miljövård.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5007 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5008 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Uppsala: Camilla Bergström

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Gotland: Studierektor Christoph Kilger

christoph.kilger@arkeologi.uu.se

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se