Våra kurser och program

Om du vill studera vid institutionen kan du välja mellan att läsa fristående kurser och att läsa ett program. Institutionen erbjuder mer än 250 kurser och du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från vår institution, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med andra lärosäten. Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden.

Du kan också läsa något av våra program (i tabellen nedan): Orientalistikprogrammet, Tidiga språk och kulturer samt det Internationella masterprogrammet i språkteknologi.

Institutionen medverkar även i SpråkvetarprogrammetKandidatprogram i klassiska studierLogopedprogrammet, Masterprogrammet i språk, Kandidatprogram i arkeologi och antik historia och Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.