Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen ges forskarutbildning i nio utbildningsämnen: datorlingvistik, grekiska (inkl. grekiska med inriktning mot bysantinologi), indologi (inkl. indologi med inriktning mot jämförande indoeuropeisk språkforskning), iranska språk, latin, lingvistik, semitiska språk (inkl. semitiska språk med inritkning mot assyriologi), sinologi och turkiska språk.

Allmänna studieplaner vid Språkvetenskapliga fakulteten

En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom universitet, näringsliv och offentlig förvaltning. Du får en kunskapsbredd och utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter inom ditt ämne. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt. Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Information om forskarutbildning på Språkvetenskapliga fakultetens hemsida

Senast uppdaterad: 2022-06-10