Språk och språkämnen

Kurser och program inom ett tjugotal språk och teoretiskt orienterade språkämnen. Vi erbjuder mer än 250 kurser och fem program.

Våra kurser och program

Om du vill studera vid institutionen kan du välja mellan att läsa fristående kurser och att läsa ett program. Institutionen erbjuder mer än 250 kurser och du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från vår institution, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med andra lärosäten. Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden.

Du kan också läsa något av våra program:

Orientalistikprogrammet - arabiska
Orientalistikprogrammet - hindi
Orientalistikprogrammet - persiska
Orientalistikprogrammet - turkiska
Masterprogram i språkteknologi (internationellt masterprogram)
Masterprogram i turkiska studier (internationellt masterprogram)

Institutionen medverkar även i
Språkvetarprogrammet
Logopedprogrammet,
Masterprogrammet i språk,
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Studera utomlands

Vill du läsa utomlands? Som student vid institutionen har du möjlighet att studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. Du kan välja att läsa i Tyskland, i Iran, i Kina eller i något av de andra länder som ingår i våra utbytesprogram.

Bli utbytesstudent

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå vid institutionen är indelad i nio språkämnen:

Datorlingvistik
Grekiska med bysantinologi
Indologi med jämförande indoeuropeisk språkforskning
Iranska språk
Latin
Lingvistik
Semitiska språk med assyriologi
Sinologi
Turkiska språk

Om utbildning på forskarnivå under fliken "Utbildning".
 

En spikad avhandling
Senast uppdaterad: 2022-06-09