Turkiska språk

Turkiska språk utgör en omfattande språkfamilj med sammanlagt ungefär 200 miljoner talare. De talas över ett vidsträckt område som sträcker sig från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien. Turkiska (eller turkietturkiska), Turkiets officiella språk, är det största moderna turkspråket och idag ett av de viktigaste invandrarspråken i nordvästra Europa med ungefär tre miljoner talare bara i Tyskland. Förutom turkietturkiska finns det ca. tjugo turkiska språk med en betydande litterär tradition, t.ex. azerbajdzjanska, turkmeniska, tatariska, kazakiska, kirgiziska, uzbekiska, uiguriska och jakutiska. De äldsta språkliga dokumenten är från 700-talet. De tidigaste texterna skrevs med en skrift som liknar den nordiska runskriften. Senare litteraturspråk, som t. ex. tjagataiska och osmanska, skrevs med arabisk skrift. För turkietturkiska används sedan 1928 ett latinalfabet. För flera språk som tidigare skrevs med kyrillisk skrift används numera olika latinalfabet.

Grundutbildningen syftar till att ge goda kunskaper först och främst i turkietturkiska genom studier av grammatik samt moderna och klassiska texter. Inom grundutbildningen ges också kurser om turkfolkens historia och, längre fram, om turkisk språkhistoria, turkiska litteraturer och turkisk lingvistik. Studenterna har möjlighet att ta introduktionskurser även i andra turkiska språk.

Studier i turkiska språk kan bedrivas inom ramen för följande program

På grundnivå kan man även läsa turkiska språk utan att vara programstudent:

På avancerad nivå kan man läsa turkiska språk inom Masterprogram i språk.

Turkiska studier i Uppsala

Uppsala universitet har en lång tradition av forskning inom turkiska språk. Flera professorer i orientaliska språk har ägnat sig åt studiet av turkspråken. Universitetsbiblioteket äger en omfattande samling av publikationer och handskrifter ur det osmanska kulturarvet. Enligt beslut av Sveriges regering har Uppsala universitet nationellt ansvar för utbildning och forskning i turkiska. Institutionen för lingvistik och filologi, som rymmer såväl ämnet lingvistik som många av språken i Mellanöstern, Centralasien och Fjärran östern, är en idealisk plats för akademiska studier i turkiska språk.

Den första professuren i turkiska språk inrättades 2004. I dag arbetar två fast anställda professorer i ämnet. Praktisk språkundervisning ges av modersmålstalare. Forskningen utförs i brett internationellt samarbete med turkologer och språkvetare vid många universitet över hela världen med tyngdpunkt på Turkiet och Kina. Forskare, doktorander, masterstudenter och praktikanter och från partneruniversitet besöker Uppsala regelbundet.

Forum för turkiska studier inrättades 2014 för att samordna och integrera forskning och utbildning inom ämnesområdet turkiska studier. Enligt det beslut som fattats av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ingår det i detta forums uppgifter att verka för tillkomsten av en excellensmiljö vid Uppsala universitet för forskning om Turkiet och andra turkisktalande områden (med särskild tonvikt på Centralasien) i ett brett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare vid universitetet och det svenska samhället.