Tillgodoräknande av tidigare studier

Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs. Ett tillgodoräknande kan bara göras om innehållet i de båda kurserna eller momenten motsvarar varandra. Notera att poäng inte kan räknas två gånger inom en examen, så det kan bli svårt att ta med både kursen du har tillgodoräknat från och den du har tillgodoräknat till i samma examen.

Om du har frågor om tillgodoräknande av del av kurs får du gärna kontakta kursadministrationen.

För att en bedömning skall kunna göras måste erforderlig dokumentation bifogas, och den som ansöker måste vara registrerad på kursen som tillgodoräknandet berör. Instruktioner finns på ansökningsblanketten:

Ansök om tillgodoräknande

Om du vill ansöka om tillgodoräknande av hela kurser eller utlandsstudier mot en generell examen (kandidat- eller magister-/masterexamen) skall du vända dig till examensenheten. Mer information hittar du på universitetes sidor om examen.

Senast uppdaterad: 2021-04-07