Tentamen och prov

Tid och plats för prov framgår av kurssidan i Studium. Är det ett prov som kräver anmälan kan du också hitta information i Ladok.

Glöm inte att anmäla dig

Det är obligatorisk anmälan till alla salstentamina, även omprov. Anmälan sker i Ladok senast två veckor före provdatum. Vid anmälan får du en anonymitetskod som ska skrivas på tentan istället för ditt namn.

Du får inte tentera om du inte anmält dig till tentan, det går alltså INTE att dyka upp i tentasalen oanmäld.

Om du inte längre har tillgång till Ladok, kontakta expeditionen.

Kom i tid!

Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Om du anländer efter denna tidsperiod kan du inte räkna med att få delta i provet. Under skrivningens första 45 minuter får ingen lämna skrivsalen. Ingen får lämna skrivsalen utan att lämna in sina svar. Även obesvarade frågor, d.v.s. blank skrivning, måste lämnas in.

Ta med

Penna och radergummi medförs till skrivningen. Papper får du i skrivsalen. Ytterkläder och väskor får inte tas med till skrivplatsen, utan lämnas vid en av skrivvakten anvisad plats. Skrivvakternas anvisningar måste ovillkorligen följas.

När du tenterar (muntligt eller skriftligt) måste du visa upp giltig fotolegitimation.

Förtäring är tillåtet men tänk på att inte stöd de övriga studenter som skriver samtidigt. Tänk på allergiker!

Mer information

Provtillfällen utöver dem som angivits på skrivschemat medges inte.

Tentaresultaten syns i Ladok så fort de rapporterats in av examinator. 

Examensarbeten på C-, D- och avancerad nivå arkiveras. De flesta prov återlämnas till de studerande av respektive lärare eller hämtas ut på expeditionen. Prov som inte hämtats kastas två år efter betygssättningen. Det går inte att överklaga ett betyg, men du har alltid rätt att kontakta kursansvarig lärare ifall du har frågor kring rättningen av ditt prov. Om du misstänker att läraren har missat att rätta en fråga eller räknat poäng felaktigt, så kan du begära att få en kopia av ditt prov istället för att hämta ut originalet.

Studerande som underkänts i prov i anslutning till kursen bereds tillfälle till omtentamen inom rimlig tid efter ordinarie prov. Omprov efter vårterminens sista examinationstillfällen äger rum i augusti.

Regler och tentalokaler

Senast uppdaterad: 2023-05-17