Studievägledning

Allmänna frågor som rör studier vid institutionen besvaras av kursexpeditionen.

För kurs- eller ämnesrelaterad studievägledning ber vi dig kontakta din lärare. Programstudenter kan vända sig till programsamordnaren med frågor som rör studier inom programmet. Du kan även kontakta den som är ämnesansvarig.

För stöd kring studier med funktionsnedsättningar kontakta vår studierektor:

Studentavdelningen

Allmänna upplysningar och rådgivning om universitetsstudier inkl. frågor om grundläggande behörighet och standardbehörighet lämnas av universitetets centrala studievägledning (tel. 018 – 471 4720).

E-post studentservice@uu.se

Se även universitetets hemsida www.uu.se/student

Universitetets studerandeexpedition i Segerstedthuset kan även stå till tjänst med:

  • ansökningshandlingar
  • utbildningsbeskrivningar
  • kursbeskrivningar
  • informationsbroschyrer om universitetsstudier i Uppsala och på andra orter
  • examensbevis/kursbevis
  • studieintyg (även på engelska) / registerutdrag
  • information om studier utomlands