Studieuppehåll och studieavbrott

Avbrott på kurs

Du kan själv lägga in avbrott på en kurs du är registrerad på i Ladok. Det går också bra att kontakta info@lingfil.uu.se så hjälper vi dig att lägga in avbrottet. Vi vill också gärna att du meddelar kursansvarig att du hoppar av kursen.

Avbrott på program

Om du vill göra avbrott på ett helt program (och inte bara en kurs) anmäler du det via en särskild e-blankett. Du bör också meddela din programsamordnare eller Kursexpeditionen.

Anmäl avbrott

Studieuppehåll från program

Du som läser på något av våra program har, om du har särskilda skäl, möjlighet att ansöka om studieuppehåll för en eller två terminer i taget och därmed vara garanterad plats när du återvänder till programmet. Särskilda skäl specificeras i Universitets- och högskolerådets författningssamling och är till exempel föräldraledighet, medicinska skäl och värnplikt. 

Ansök om studieuppehåll

Senast uppdaterad: 2023-11-29