Studieuppehåll och studieavbrott

Om du registrerar dig men avbryter dina studier, måste du skriftligen (enklast via mail) meddela detta till expeditionen och kursansvarig lärare (och inte bara låta bli att dyka upp).

Om du läser på något av våra program har du möjlighet att ansöka om studieuppehåll hos studierektor terminsvis och därmed behålla din plats på programmet. Blankett för studieuppehåll finns utanför expeditionen.

Omregistrering efter alla slags studieuppehåll sker vid ordinarie uppropstillfälle. Om du beviljats studieuppehåll behåller du din plats på utbildningen.