Stöd till studenter

Särskilt stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du bli beviljad särskilt pedagogiskt stöd. För att bli beviljad särskilt pedagogiskt stöd måste du ansöka om det hos universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Läs mer om det och ansök om stöd via universitetets sida om studier med funktionsnedsättning.

När du har fått din ansökan beviljad av samordnarna ska du kontakta institutionens samordnare för studenter med särskilt pedagogiskt stöd, Helena Löthman. Helena berättar hur det fungerar här vid institutionen och vidarebefordrar relevant information till berörda lärare och administration.

Senast uppdaterad: 2021-02-15