Registreringsinformation våren 2024

Institutionens registreringsinformation på UU:s studentsidor

Registrering i Ladok eller via upprop?

Observera att inte alla våra kurser har registrering i Ladok!

Här hittar du de kurser som har annan registrering

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi (kontakta David Westberg)
Aktuella forskningsområden inom lingvistik (registrering vid första lektionen)
Antik grekisk och bysantinsk fiktion (registrering vid första lektionen)
Antik grekisk och bysantinsk poesi (registrering vid första lektionen)
De turkiska språkens typologi (registrering vid första lektionen)
Examensarbete i turkiska språk (kontakta László Károly eller Birsel Karakoc)
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete (kontakta din handledare)
Grekisk språkhistoria (registrering vid första lektionen)
Historisk lingvistik (avancerad nivå) (registrering vid första lektionen)
Indologi: självständigt arbete (kontakta din handledare)
Indologi D (registrering vid första lektionen)
Jämförande indoeuropeisk språkforskning B (registrering vid första lektionen)
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D (registrering vid första lektionen)
Kinesiska D1 (registrering via kursansvariga)
Kinesiska D3 (kontakta Joakim Enwall)
Latinsk epigrafik (kontakta Christer Henriksén)
Latin, övriga kurser på avancerad nivå (kontakta Gerd Haverling)
Lingvistiskt fältarbete (kontakta Michael Dunn)
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi (kontakta László Károly)
Masteruppsats i kinesiska (registrering vid första lektionen)
Medelturkisk filologi (registrering vid första lektionen)
Moderna turkiska språk (registrering vid första lektionen)
Persisk litteratur (registrering vid första lektionen)
Praktik 1 i grekiska (kontakta David Westberg)
Praktikkurser i turkiska språk (kontakta László Károly)
Sanskrit B (registrering vid första lektionen)
Tillämpad hindi (kontakta Heinz-Werner Wessler)
Turkiska litteraturer (registrering vid första lektionen)
Turkiska språk 4 (kontakta László Károly eller Birsel Karakoc)
Uzbekiska (registrering vid första lektionen)

Om kursen börjar vid terminsstart och har registrering i Ladok måste du registrera dig senast 14 januari för att inte riskera att förlora din plats.

Om kursen har registrering vid första lektionstillfället måste du närvara då, alternativt kontakta kursansvarig lärare före kursstart för att inte riskera att förlora din plats. Du hittar kontaktuppgifter på kurssidan i Studium.

Reserv?

Om du är placerad som reserv kan du inte registrera dig, varken i Ladok eller på lektion. Du måste först vänta på ett mejl från oss som berättar att du har blivit antagen och hur du ska göra för att bli registrerad.

Observera att det inte är alla reserver som kommer in. Vi antar reserver i turordning tills kursen är full och det är för sent att påbörja den.

Omregistrering

Om du en gång har varit registrerad på en kurs (och inte gjort tidigt avbrott inom tre veckor efter kursstart) kan du inte bli antagen till samma kurs igen. Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats. Det betyder att vi, om kursen riskerar att bli full, måste erbjuda registrering till alla nyantagna studenter, inklusive reserver, innan vi kan omregistrera dig.

Vår policy är att, om det är möjligt, erbjuda en (1) chans omregistrering. Ytterligare omregistreringar gör vi normalt bara om en student har särskilda skäl.

Du kan ansöka om omregistrering via den här blanketten
Lämna in den ifyllda blanketten till kursexpeditionen eller till kursens lärare.

Senast uppdaterad: 2024-03-12