Registreringsinformation hösten 2023

Institutionens registreringsinformation på UU:s studentsidor

Registrering i Ladok eller via upprop?

Det ska framgå av kurssidan i Studium (eller av ditt välkomstbrev) vilken typ av registrering som gäller för din kurs. 

Om kursen börjar vid terminsstart och har registrering i Ladok måste du registrera dig senast 27 augusti för att inte riskera att förlora din plats.

Om kursen har registrering vid första lektionstillfället måste du närvara då, alternativt kontakta kursansvarig lärare före kursstart för att inte riskera att förlora din plats. Du hittar kontaktuppgifter på kurssidan i Studium.

Om du är antagen till en uppsats- eller praktikkurs måste du kontakta kursansvarig lärare för att bli registrerad. Ta kontakt i god tid, gärna så fort du har fått ditt antagningsbesked, för att få ditt uppsatsämne eller din praktikplats godkänd.

Reserv?

Om du är placerad som reserv kan du inte registrera dig, varken i Ladok eller på lektion. Du måste först vänta på ett mejl från oss som berättar att du har blivit antagen och hur du ska göra för att bli registrerad.

Observera att det inte är alla reserver som kommer in. Vi antar reserver i turordning tills kursen är full och det är för sent att påbörja den.

Omregistrering

Om du en gång har varit registrerad på en kurs (och inte gjort tidigt avbrott inom tre veckor efter kursstart) kan du inte bli antagen till samma kurs igen. Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats. Det betyder att vi, om kursen riskerar att bli full, måste erbjuda registrering till alla nyantagna studenter, inklusive reserver, innan vi kan omregistrera dig.

Vår policy är att, om det är möjligt, erbjuda en (1) chans omregistrering. Ytterligare omregistreringar gör vi normalt bara om en student har särskilda skäl.

Du kan ansöka om omregistrering via den här blanketten
Lämna in den ifyllda blanketten till kursexpeditionen eller till kursens lärare.

Senast uppdaterad: 2023-08-10