Kurser och undervisning

Akademisk kvart

Institutionen använder sig av akademisk kvart. Det innebär att ett lektionspass som anges äga rum kl. 14–16 börjar kl. 14.15 och pågår i 2 x 45 minuter. Observera att detta dock INTE gäller skrivningar, som alltid börjar på exakt angivet klockslag.

Kurslitteratur – var hittar man? var kan man köpa?

Lista över respektive kurs kurslitteratur finns på kurshemsidan (nås via Kurser och scheman) där det ska framgå vilken kurslitteratur som kan köpas av läraren eller på institutionens kursexpedition (såsom lexikon, kompendier, m.m.) i samband med kursstart, och vilka som ska köpas i bokhandeln. I god tid före varje terminsstart får Studentbokhandeln och/eller Akademibokhandeln LundeQ i Uppsala meddelande från institutionen om vilken kurslitteratur som används på våra kurser.

Om kurslitteraturen inte finns angivet på ditt schema, kontakta kursansvarig lärare. Lärarna meddelar aktuell kurslitteratur på schemat eller via Studentportalen.

Kursvärderingar

Kursvärdering skall göras när halva kursen har genomförts samt vid kursens slut. Slutkursvärderingen är skriftlig och görs på en blankett som delas ut av läraren eller webbaserat. Detta utesluter naturligtvis inte löpande diskussioner med läraren, ämneskollegium, programråd eller studierektor om kursernas innehåll och uppläggning.