IT-stöd

Alla studenter behöver ett användarkonto (CAS-id) för att få tillgång till Studentportalen (där du bl.a. anmäler dig till tentor och ser dina provresultat) och för att kunna arbeta i datasalarna och språklabbet.

Man kan skaffa ett konto så snart man blivit antagen (i den ordinarie antagningen) eller registrerad på en kurs (om man var reservantagen eller gjorde en sen anmälan). Detta gör man på sidan: www.studentportalen.uu.se.

För dig som studerar på distans är det extra viktigt att du skaffar dig kontot snabbt, så att du kommer åt din kurs.

Till användarkontot hör även en e-postadress av typen fornamn.efternamn.nummer@student.uu.se. Om du inte tänker använda dig av den adressen är det bra om du går in i Studentportalen och lägger in eftersändning från den adressen till den adress du brukar använda dig av, så att vi enkelt kan nå dig om det behövs.