IT-stöd

Alla studenter behöver ett användarkonto (CAS-id) för att få tillgång till universitetets olika it-system och för att kunna arbeta i datasalarna och språklabbet.

Du kan aktivera ditt konto så snart du blivit antagen (i den ordinarie antagningen) eller registrerad på en kurs (om du var reservantagen eller gjorde en sen anmälan). Detta gör du på sidan uu.se/student.

För dig som studerar på distans är det extra viktigt att du skaffar dig kontot snabbt, så att du kommer åt din kurs.

Till användarkontot hör även en e-postadress av typen fornamn.efternamn.nummer@student.uu.se. Om du inte tänker använda dig av den adressen är det bra om du lägger in eftersändning från den adressen till den adress du brukar använda dig av, så att vi enkelt kan nå dig om det behövs.

Senast uppdaterad: 2021-07-06