Fusk och plagiat

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Det finns ett flertal olika saker som kan klassificeras som fusk, till exempel otillåtet samarbete, fusklapp, plagiat, ändring i prov efter utlämning, m.m.

Regler om fusk

Senast uppdaterad: 2021-07-06