Arkivering av uppsatser

Examinator lägger in färdiga kandidat-, magister- och masteruppsatser i DiVA när den sista versionen är inlämnad. För uppsatser på kandidatnivå publiceras uppsatsens titel och författarens namn. För uppsatser på avancerad nivå publiceras även abstract. Studenter kan, om de vill, senare själva publicera uppsatsen i fulltext i DiVA.

Nedan visas de uppsatser som studenter har valt att publicera.

OBS! Om du får möjlighet att publicera din uppsats i till exempel en tidskrift senare är det viktigt att du uppger att det är en omarbetad version av en uppsats, så att du inte råkar ut för självplagiat.