Examen

Man kan ansöka om generella kandidat- och masterexamina via Studentportalen. Yrkesexamina (såsom Lärarexamen) och Doktorsexamen görs via skriftlig ansökan.

Information kring examina