Engelska Parken

Vid Engelska Parkens Service Center kan du få hjälp med:

  • Passer- och kopieringskort
  • Boka grupprum
  • Parkeringstillstånd

Hitta runt

Karta över Engelska parken

Vid brandlarm!

Om brandlarmet går måste man utrymma lokalerna och bege sig till parken mellan Campus Engelska Parken och Carolina Rediviva. Institutionen har sin samlingsplats på Gösta Knutssons promenad, i närheten av lekparken. Det är inte tillåtet att stanna kvar inomhus eller vara i vägen för brandkåren. Man måste sedan vänta på klartecken att man får återvända till campus.

Datorsalar

Allmänna datorsalar finns i:

2-K1061 (Grottan)
7-0019
9-0044

Datorsalarna är öppna mellan 08:00–20:00.
Det finns även datorer i stråket utanför Karin-Boye biblioteket.

Trådlöst nätverk finns över hela Engelska parken.