Antagning, behörighet och registrering

Anmälan och antagning

För att bli antagen på kurser och program, måste du anmäla dig via www.antagning.se.

Vissa masterprogram kan även sökas i den internationella omgången via www.universityadmissions.se. Observera att den internationella antagningen har andra anmälningstider än den svenska antagningsomgången.

Universitetets studentsidor om antagning och registrering

Antagen med villkor

Behörighetskraven för fortsättningskurser innebär att du måste ha slutfört föregående kurs för att kunna läsa vidare. Om du antas med villkor måste du när kursen börjar visa att du är behörig att gå den. Om du blir antagen till ditt förstahandsval med villkor så stryks lägre prioriterade sökalternativ. Om Du inte uppfyller villkoren när kursen börjar, kan du alltså stå utan studieplats. Sök därför bara kurser som du räknar med att kunna uppfylla förkunskapskraven för.

De förkunskapskrav som gäller för tillträde till en kurs framgår av dess kursplan.

Registrering

För att få börja studera vid Institutionen för lingvistik och filologi krävs att du har blivit antagen till kurs och att du är registrerad vid institutionen. Om du inte registrerar dig, eller hör av dig på annat sätt, mister du din plats på kursen. 

Registrering på upprop eller första lektionen

Observera att du måste registrera dig varje termin för att kunna delta i undervisning och examination. Om du registrerar dig men avbryter dina studier, måste du meddela detta till expeditionen (och inte bara låta bli att dyka upp). Om du avregistrerar dig och vill ha möjlighet att söka kursen igen, måste avregistrering ske inom 3 veckor efter kursstart.

Avregistrering/Omregistrering

Om du avbryter dina studier ska du meddela detta till kursexpeditionen, info@lingfil.uu.se, eller till kursläraren för att bli avregistrerad - helst så snart som möjligt. Har du avregistrerat dig kan du söka kursen på nytt till någon annan termin (på vanligt sätt via www.antagning.se).

Avregistrering måste göras inom en treveckorsperiod efter påbörjad kurs. Efter tre veckor kan man istället anmäla avbrott på kursen. Då går det inte att söka kursen på nytt - däremot kan du omregistrera dig en annan termin, men omregistrering kan bara ske i mån av plats; alla som sökt kursen för första gången har förtur framför tidigare terminers studenter som önskar bli omregistrerade.

Sen anmälan

Har du inte anmält dig i tid (15 oktober respektive 15 april) kan du göra en sen anmälan på www.antagning.se. Hur långt efter sista anmälningsdag det ska vara möjligt att anmäla sig via antagning.se varierar. Om du gjort en sen anmälan kan du endast bli antagen om det finns platser kvar efter att alla som ansökt i tid fått plats. Sena anmälningar behandlas i mån av tid och rangordnas i den ordning de kommer in. Platsgaranti gäller endast om man har anmält sig till kurs i tid.

Fortsättning till B-C-D-E-nivå/avancerad nivå

För att bespara dig en obehaglig överraskning i slutet av terminen vill vi påpeka (vilket också framgår av kursplanerna) att du vid övergång från en nivå till nästa (från A till B, B till C, C till D, D till E) måste uppfylla förkunskapskraven. Detta gäller naturligtvis också studier inom programmen. Observera att om du blir antagen till ditt förstahandsval med villkor så stryks du från lägre prioriterade alternativ. Om du inte uppfyller villkoren vid registreringstillfället, kan du alltså när terminen börjar stå helt utan plats. Sök därför bara kurser som du räknar med att kunna uppfylla förkunskapskraven till. 

Senast uppdaterad: 2022-12-16