Scheman VT 2022

Olänkade kurser saknar schemalagda lektioner. Se kurssidan i Studium för mer information, eller kontakta läraren.

Distanskurser

Arabisk grundkurs (termin 2/2)
Arabisk och hebreisk litteratur från det muslimska Spanien
Arameisk/syrisk historia
Arameisk/syrisk litteratur
Arameiska/syriska A (termin 2/2)
Arameiska/syriska B (termin 2/2)

Bibelhebreiska II
Bibelhebreiska III

Hindi A1 (termin 1/2)
Hindi B

Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)
Introduktionskurs i persiska
Introduktion till urdu I
Introduktion till urdu II

Kinesiska A (termin 1/2)

Masteruppsats i kinesiska
Moderna turkiska språk

Pashto II

Texter på klassisk syriska
Tillvalsspråk: Turkietturkiska  2
Turkiska: fortsättningskurs
Turkiska litteraturer
Turkiska språk B
Turkiska språk B: OP

Ämnesdidaktik i arabiska

Campuskurser

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Antik grekisk och bysantinsk poesi
Arabiska: fördjupad breddningskurs
Arabiska 2 (OP)
Arabiska B
Arabiska C med didaktisk inriktning
Arabiska D
Arabisk litteratur
Arameiska/syriska D
Assyriologi B
Assyriologi D
Avancerad programmering för språkteknologer

Efterbibliska hebreiska texter
Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

Fonetik I (introduktion)
Fornpersiska
Främre Orientens äldre kulturer: Historia
Främre Orientens äldre kulturer: Religion
Funktionell grammatik I
Fördjupning i semitiska texter

Grekiska B
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete
Grekisk språkhistoria

Hebreiska: fördjupad breddningskurs
Hebreiska B
Hebreiska D
Hindi D

Indologi D
Informationssökning
Introduktion till indisk filosofi
Iranska språk: självständigt arbete
Iranska språk D

Kina idag: ekonomi, samhälle och kultur
Kina idag: ekonomi,  samhälle och kultur (avancerad nivå)
Kinesiska B
Kulturbärande religioner
Kurdiska B
Kurdisk litteratur

Latin: självständigt arbete 
Latin B
Latin D
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid
Latinsk språkhistoria

Lingvistik: självständigt arbete
Lingvistik A
Lingvistik B
Lingvistik I 
Lingvistiskt fältarbete
Litteraturvetenskaplig teori och metod
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

Maskininlärning
Masteruppsats i indologi
Masteruppsats i språkteknologi
Medelturkisk filologi

Orienteringskurs om indoeuropeiska språk

Persiska B

Sanskrit B
Semantik och pragmatik
Semitiska språk: självständigt arbete
Språk, kultur och tanke
Språkkontakt och språkförändring
Swahili A (termin 2/2)
Swahilitexter
Syntaktisk parsning

Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)
Tillvalsspråk: Persiska 2
Turkiska C med didaktisk inriktning
Turkiska språk B
Turkiska språk B: Orientalistikprogrammet
Turkiska språk D

Uzbekiska

Världens språk

Ämnesdidaktik i arabiska
Ämnesdidaktik i turkiska

Östafrikansk historia, med inriktning på swahilikulturen
Översättning

Senast uppdaterad: 2022-07-07