Kurser och scheman vt 2021

DISTANSKURSER


Arabisk grundkurs 5AB123 15 hp 25% (termin 2)
Arameisk/syrisk historia 5SY121 7,5 hp
Arameisk/syrisk litteratur 5SY221 7,5 hp
Balochiska A 5BA001 30 hp 50% (termin 2)
Balochiska C 5BA003 30 hp 50% (termin 2)
Bibelhebreiska II 5HE106 7,5 hp
Bibelhebreiska III 5HE107 7,5 hp
Hebreiska A 5HE111 30 hp 50% (termin 2)
Hindi A1 5HD111 30 hp 50% (termin 1)
Hindi B 5HD201 30 hp
Introduktion till urdu I 5HD600 7,5 hp
Introduktion till urdu II 5HD601 7,5 hp
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) 5KD122 15 hp
Introduktionskurs i persiska 5JR122 15 hp
Pashto II 5JR670 15 hp
Texter på klassisk syriska 5SY102 7,5 hp
Turkiska: fortsättningskurs 5TU211 15 hp
Ämnesdidaktik i arabiska 5AB007 7,5 hp 7,5 hp

UTLANDSKURSER  OCH PRAKTIKKURSER

Kinesiska D3, praktiktermin 5KN425 30 hp
Praktik 1 i grekiska 5GR720 15 hp
Praktik 1 i semitiska språk 5AB601 15 hp
Praktik 2 i semitiska språk 5AB602 15 hp
Praktik 1 i turkiska språk 5TU009 15 hp
Praktik 2 i turkiska språk 5TU007 15 hp
Praktik i turkiska språk 5TU008 30 hp
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska 5TU000 30 hp
 

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN142 7,5 hp
Arabiska B 5AB201 30 hp
Arabiska D 5AB520 30 hp
Arabisk litteratur 5AB230 7,5 hp
Arameiska/syriska A 5SY101 30 hp 50% (termin 2)
Arameiska/syriska B 5SY201 30 hp 50% (termin 2)
Arameiska/syriska D 5SY401 30 hp
Assyriologi B 5AS301 30 hp
Assyriologi D 5AS501 30 hp
Azerbajdzjanska 5TU481 7,5 hp

Bantuspråkens struktur 5SW007 7,5 hp
Bibelarameiska 5SY000 7,5 hp

Fonetik I (introduktion) 5LN226 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Historia 5AS105 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Religion 5AS107 7,5 hp
Funktionell grammatik I 5LN232 7,5 hp

Grekiska B 5GR201 30 hp

Hebreiska D 5HE425 30 hp
Hindi D 5HD401 30 hp

Indologi D 5JN40130 hp
Iranska språk D 5JR415 30 hp

Jämförande indoeuropeisk språkforskning B 5JS201 30 hp

Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur 5KN241 7,5 hp
Kinesiska A 5KN121 50% (kvällskurs)
Kinesiska B 5KN211 30 hp
Kognitiv lingvistik 5LN242 7,5 hp
Kurdisk litteratur 5KD031 7,5 hp

Latin B 5LA205 30 hp
Latin D 5LA405 30 hp
Latin, introduktionskurs 2 5LA003 7,5 hp
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp
Lingvistik A 5LN211 30 hp
Lingvistik B 5LN212 30 hp
Lingvistik I (introduktion) 5LN225 7,5 hp
Lingvistisk forskning och forskningsmetoder 5LN139 7,5 hp
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA013 7,5 hp

Orienteringskurs om indoeuropeiska språk 5JS011 7,5 hp

Persiska B 5JR201 30 hp
Praktisk swahili 5SW005 7,5 hp

Semantik och pragmatik 5LN230 7,5 hp
Språkkontakt och flerspråkighet 5LN138 7,5 hp
Swahili 3 5SW004 7,5 hp
Swahili B 5SW001 30 hp
Swahililitteratur 5SW008 7,5 hp

Turkiska litteraturer 5TU231 7,5 hp
Turkiska språk B 5TU201 30 hp
Turkiska språk D 5TU440 30 hp

Världens språk 5LN133 7,5 hp

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 5GR014 7,5 hp
Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 7,5 hp
Antik grekisk och bysantinsk fiktion 5GR704 7,5 hp
Arabiska: fördjupad breddningskurs 5AB902  15 hp
Arameiska/syriska: breddningskurs 5SY501 15 hp 50% (termin 2)
Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs 5SY502 15 hp 50% (termin 2)

Fornpersiska 5JR540 7,5 hp
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i indologi 5JN710 30 hp
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska 5PE005 30 hp
Fördjupning i arabisk poesi 5AA009 7,5 hp
Fördjupning i hebreisk poesi 5HE000 7,5 hp
Fördjupning i semitiska texter 5AA915 7,5 hp

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR800 15 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp (50%)
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad 5GR802 15 hp

Hebreiska: fördjupad breddningskurs 5HE502 15 hp

Indologi: självständigt arbete 5JN707 15 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR800 15 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR801 30 hp

Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) 5KN000 7,5 hp

Latin: självständigt arbete 5LA800 15 hp
Latin: självständigt arbete 5LA801 30 hp
Latin: självständigt arbete, påbyggnad 5LA004 15 hp
Latinsk paleografi med kodikologi 5LA050 7,5
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA810 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA817 7,5 hp
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA809 7,5 hp
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA816 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 5LA812 7,5
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 5LA811 7,5 hp
Lingvistik, självständigt arbete, magisteruppsats 5LN149 15 hp
Lingvistik, självständigt arbete 5LN930 30 hp
Lingvistik, självständigt arbete, påbyggnad 5LN920 15 hp
Lingvistiskt fältarbete 5LN147 7,5 hp
Litterärt översättningsprojekt i indologi 5JN711 7,5 hp

Masteruppsats i indologi 5JN706 30 hp
Masteruppsats i kinesiska 5KN003 30 hp
Medelpersiska 5JR001 7,5 hp
Medelturkisk filologi 5TU701 7,5 hp

Semitiska språk: självständigt arbete 5AA900 15 hp
Semitiska språk: självständigt arbete 5AA901 30 hp
Semitiska språk:självständigt arbete, påbyggnad 5AA905 15 hp
Språkkontakt och språkförändring 5LN137 7,5 hp

Textkurs i hindi II: Sydasiens moderna historia och kultur 5HD704 15 hp
Tillvalsspråk persiska 2 5PE911 15 hp
Tillvalsspråk turkietturkiska 2 5TU901 15 hp
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU800 15 hp
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU801 30 hp

PROGRAMKURSER

Logopedprogrammet

Termin 1 Lingvistik I 5LN321 7,5 hp
Fonetik I 5LN323 7,5 hp

Programsidan i Studentportalen


Masterprogram i språkteknologi

Termin 2 Avancerad programmering för språkteknologer 5LN715 7,5 hp
Informationssökning  5LN712 7,5 hp
Maskininlärning 5LN708 7,5 hp
Syntaktisk parsning 5LN713 7,5 hp
Termin 4 Masteruppsats i språkteknologi 5LN709 30 hp

Se även kursöversikten i Studentportalen.

Orientalistikprogrammet

Programsidan i Studentportalen

ARABISKA

Arabiska  
termin 2

Arabiska 2 5AB218 15 hp
Arabisk litteratur 5AB230 7,5 hp
Kulturbärande religioner 5AA021 7,5 hp

Arabiska  
termin 4

Statskunskap eller biämne

Arabiska 
termin 6 

Arabiska D 5AB520 30 hp

HINDI

Hindi
termin 2

Hindi B 5HD201 30 hp

Hindi
termin 4

Statskunskap eller biämne

Hindi
termin 6

Hindi D 5HD401 30 hp

PERSISKA

Persiska
termin 2

Persiska B 5JR201 30 hp

Persiska
termin 4

Statskunskap eller biämne

Persiska
termin 6

Iranska språk D 5JR415 30 hp

Turkiska
Turkiska
termin 2
Turkiska språk B: orientalistikprogrammet 5TU202 30 hp
Turkiska
termin 4
Statskunskap eller biämne
Turkiska
termin 6
Turkiska språk F: orientalistikprogrammet 5TU550
 

Språkvetarprogrammet

Termin 1 Introduktion till modern språkvetenskap 5PR008
(ges av Moderna språk)
Fonetik I 5LN226 7,5 hp
Sociolingvistik 5SV170 7,5 hp 7,5 hp
(ges av Nordiska språk)
Världens språk 5LN133 7,5 hp


Programsidan i Studentportalen

Ämneslärarprogrammet

ARABISKA
Arabiska C med didaktisk inriktning 5AB308 30 hp
VFU 2 arabiska, gymnasielärare 5AB006 7,5 hp

TURKISKA
Turkiska C med didaktisk inriktning 5TU004 30 hp
VFU 2, turkiska språk, gymnasielärare 5TU002 7,5 hp

Programsidan i Studentportalen