DISTANSKURSER

Ancient Near East: Introduction 5AS103 7,5 hp (English version)
Arabisk grundkurs 5AB123 15 hp 25% (termin 2)
Balochiska A 5BA001 30 hp 50% (termin 2)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp (Svensk version)
Hebreiska A1, klassisk inriktning 5HE105 30 hp 50% (termin 2)
Hindi A1 5HD111 30 hp 50% (termin 1)
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) 5KD122 15 hp
Persisk textkurs 5PE113 7,5 hp
Texter på klassisk syriska 5SY102 7,5 hp

UTLANDSKURSER  OCH PRAKTIKKURSER

Arabiska C2 5AB000 30 hp
Kinesiska D1, utlandstermin 5KN405 30 hp
Kinesiska D3, praktiktermin 5KN425 30 hp
Praktik 1 i semitiska språk 5AB601 15 hp
Praktik 2 i semitiska språk 5AB602 15 hp
Praktik 1 i turkiska språk 5TU009 15 hp
Praktik 2 i turkiska språk 5TU007 15 hp
Praktik i turkiska språk 5TU008 30 hp
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska 5TU000 30 hp
Tillämpad persiska 5JR425 30 hp
Tillämpad persiska 2 5JR912 30 hp

Campuskurser våren 2019

Kurser på grundnivå

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN142 7,5 hp
Arabiska B 5AB201 30 hp
Arabiska D 5AB520 30 hp
Arabisk litteratur 5AB230 7,5 hp
Arameiska/syriska D 5SY401 30 hp
Assyriologi D 5AS501 30 hp
Azerbajdzjanska 5TU481 7,5 hp

Bibelarameiska 5SY000 7,5 hp

Efterbibliska hebreiska texter 5HE240 7,5 hp

Fonetik I (introduktion) 5LN226 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Historia 5AS105 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Religion 5AS107 7,5 hp
Funktionell grammatik I 5LN232 7,5 hp

Grekiska B 5GR201 30 hp

Hebreiska B1, klassisk inriktning 5HE205 30 hp
Hebreiska D 5HE425 30 hp
Hindi B 5HD201 30 hp
Hindi D 5HD401 30 hp

Introduktion till urdu I 5HD600 7,5 hp
Introduktion till urdu II 5HD601 7,5 hp
Iranska språk D 5JR415 30 hp

Jämförande indoeuropeisk språkforskning B 5JS201 30 hp

Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur 5KN241 7,5 hp
Kinesiska A 5KN121 50% (termin 2)
Kinesiska B 5KN211 30 hp

Latin B 5LA205 30 hp
Latin D 5LA405 30 hp
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp
Lingvistik A 5LN211 30 hp
Lingvistik B 5LN212 30 hp
Lingvistik I (introduktion) 5LN225 7,5 hp
Lingvistisk forskning och forskningsmetoder 5LN139 7,5 hp
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA013 7,5 hp

Orienteringskurs om indoeuropeiska språk 5JS011 7,5 hp

Persiska B 5JR201 30 hp

Sanskrit B 5JN201 30 hp
Semantik och pragmatik 5LN230 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Språkkontakt och flerspråkighet 5LN138 7,5 hp

Turkiska språk B 5TU201 30 hp
Turkiska språk D 5TU440 30 hp
Turkisk lingvistik 5TU240 7,5 hp
Turkisk litteratur 5TU230 7,5 hp

Världens språk 5LN133 7,5 hp

Kurser på avancerad nivå

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 7,5 hp
Antik grekiska och bysantinsk historieskrivning 5GR703 7,5 hp
Antik grekisk och bysantinsk poesi 5GR705 7,5 hp
Arabiska: fördjupad breddningskurs 5AB902  15 hp

Fornpersiska 5JR540 7,5 hp

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR800 15 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp (50%)
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad 5GR802 15 hp

Hebreiska: fördjupad breddningskurs 5HE502 15 hp

Indologi: självständigt arbete 5JN707 15 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR800 15 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR801 30 hp

Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) 5KN000 7,5 hp

Latin: självständigt arbete 5LA800 15 hp
Latin: självständigt arbete 5LA801 30 hp
Latin: självständigt arbete, påbyggnad 5LA004 15 hp
Latinsk epigrafik och textkritik 5LN813 7,5 hp
Latinsk grammatik 5LN814 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA810 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA817 7,5 hp
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA809 7,5 hp
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA816 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid 5LA808 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 5LA812 7,5
Latinsk prosa och poesi från senantiken eller de efterantika perioderna 5LA818 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 5LA811 7,5 hp
Latinsk språkhistoria 5LA815 7,5 hp
Lingvistik, självständigt arbete, magisteruppsats 5LN149 15 hp
Lingvistik, självständigt arbete 5LN930 30 hp
Lingvistik, självständigt arbete, påbyggnad 5LN920 15 hp
Lingvistiskt fältarbete 5LN147 7,5 hp
Läsning av källitteratur på turkiska 5TU903 7,5 hp

Masteruppsats i indologi 5JN706 30 hp
Masteruppsats i kinesiska 5KN003 30 hp

Semitiska språk: självständigt arbete 5AA900 15 hp
Semitiska språk: självständigt arbete 5AA901 30 hp
Språkkontakt och språkförändring 5LN137 7,5 hp

Tillvalsspråk persiska 2 5PE911 15 hp
Tillvalsspråk turkietturkiska 2 5TU901 15 hp
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU800 15 hp
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU801 30 hp
Turkiska språkvarieteter och litterära genrer 5TU470 7,5 hp

PROGRAMKURSER

Logopedprogrammet

Termin 1 Lingvistik I 5LN321 7,5 hp
Fonetik I 5LN323 7,5 hp

Programsidan i Studentportalen


Masterprogram i språkteknologi

Termin 2 Avancerad programmering för språkteknologer 5LN715 7,5 hp
Informationssökning  5LN712 7,5 hp
Maskininlärning 5LN708 7,5 hp
Syntaktisk parsning 5LN713 7,5 hp
Talteknologi (avancerad nivå) 5LN703 7,5 hp
Termin 4 Masteruppsats i språkteknologi 5LN709 30 hp

Se även kursöversikten i Studentportalen.

Orientalistikprogrammet

Programsidan i Studentportalen

ARABISKA

Arabiska  
termin 2

Arabiska 2 5AB218 15 hp
Arabisk litteratur 5AB230 7,5 hp
Kulturbärande religioner 5AA021 7,5 hp

Arabiska  
termin 4

Arabiska 4 5AB521 30 hp

Arabiska 
termin 6
 

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen 5AB263 15 hp

HINDI

Hindi
termin 2

Hindi B 5HD201 30 hp

Hindi
termin 4

Hindi 4 5HD421 30 hp

Hindi
termin 6

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen
5HD263 15 hp

PERSISKA

Persiska
termin 2

Persiska B 5JR201 30 hp

Persiska
termin 4

Persiska 4 5PE422 30 hp

Persiska
termin 6

Iranska språk D 5JR415 30 hp

TURKISKA

Turkiska
termin 2

Turkiska 2 5TU218 15 hp
Turkisk litteratur 5TU230 7,5 hp
Kulturbärande religioner 5AA021 7,5 hp

Turkiska
termin 4

Turkiska 4 5TU421 30 hp

Turkiska
termin 6

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen
5TU263 15 hp

Språkteknologiprogrammet

Termin 6

Kandidatuppsats i språkteknologi 5LN411 15 hp
Praktik i språkteknologi 5LN453 15 hp

Se även kursöversikten i Studentportalen.

Språkvetarprogrammet

Termin 1 Introduktion till modern språkvetenskap 5PR008
(ges av Moderna språk)
Språk, datorer och textbehandling 5LN135 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Världens språk 5LN133 7,5 hp

Programsidan i Studentportalen

Ämneslärarprogrammet

Arabiska
Arabiska C med didaktisk inriktning 5AB308 30 hp
Ämnesdidaktik i arabiska 5AB007 7,5 hp

Turkiska
VFU 2, turkiska språk, gymnasielärare 5TU002 7,5 hp

Programsidan i Studentportalen