Kurser och scheman ht 2020

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN142 7,5 hp 
Andraspråksinlärning 5LN235 7,5 hp
Arabiska A  5AB101 30 hp 
Arabiska C 5AB420 30 hp 
Arameiska/syriska A 5SY101 30 hp 50% (termin 1)
Arameiska/syriska B 5SY201 30hp 50% (termin 1)
Assyriologi A 5AS101 30 hp
Assyriologi C 5AS301 30 hp

Bibelhebreiska I 5HE104 7,5 hp
Bibelhebreiska II 5HE106 7,5 hp
Bibelhebreiska III 5HE107 7,5 hp

Den iranska kultursfärens historia 5JR000 7,5 hp

Fonetik I (introduktion) 5LN226 7,5 hp
Främre Orientens och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst 5AS104 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp
Funktionell grammatik II 5LN233 7,5 hp

Grekiska A 5GR100 30 hp
Grekiska C 5GR305 30 hp

Hebreiska A 5HE111 30 hp 
Hindi C 5HD301 30 hp
Historisk lingvistik 5LN231 7,5 hp

Indologi C 5JN304 30 hp
Introduktion till hindi 5HD001 15 hp
Introduktion till sanskrit 5JN010 15 hp

Jämförande indoeuropeisk språkforskning A 5JS101 30 hp
Jämförande indoeuropeisk språkforskning C 5JS304 30 hp

Kazakiska 5TU461 7,5 hp
Kinas historia och kultur 5KN141 7,5 hp
Kinesiska A 5KN121 30 hp
Kinesiska A 5KN121 30 hp 50% (kvällskurs, termin 2)
Kinesiska C 5KN301 30 hp 
Kinesiska D2 med självständigt arbete 5KN415 30 hp
Kinesisk litteraturhistoria 5KN304 7,5 hp
Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik 5AB115 7,5 hp

Latin, introduktionskurs 1 5LA002 7,5 hp
Latin A 5LA105 30 hp
Latin C 5LA305 30 hp
Latin för naturvetare 5LA055 7,5 hp
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp
Lingvistik A 5LN211 30 hp
Lingvistik C 5LN213 30 hp
Lingvistik I (introduktion) 5LN225 7,5 hp

Massmediearabiska 5AB460 7,5 hp 

Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island 5JS015 7,5 hp

Persiska A 5JR101 30 hp
Persiska C 5JR315 30 hp
Persisk litteratur 5PE230 7,5 hp
Persisk sakprosa och andra medietexter 5PE000 7,5 hp

Qumran- och mishnahebreiska texter 5HE260 7,5 hp

Sanskrit A 5JN101 30 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp
Swahili, introduktionskurs 5SW011 15 hp
Swahili A 5SW000 30 hp
Swahilitexter 5SW010 7,5 hp
Syrisk grundkurs 5SY122 15 hp

Turkfolkens historia 5TU348 7,5 hp
Turkiska språk A 5TU101 30 hp 
Turkiska språk C 5TU350 30 hp 
Tvåspråkighet 5LN234 7,5 hp

Världens språk 5LN133 7,5 hp

Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen 5SW006 7,5 hp

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

Akademisk kinesiska 5KN701 15 hp
Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5AS602 15 hp
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi 5LN720 7,5 hp
Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 5GR014 7,5 hp
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5AB901 15 hp
Arameiska/syriska: breddningskurs 5SY501 15 hp 25% (termin 1)
Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs 5SY502 15 hp 25% (termin 1)
Attisk och atticistisk prosa 5GR702 7,5 hp

Breddningdkurs i indiskt tillvalsspråk: hindi 5HD705 15 hp

Examensarbete för masterexamen i turkiska språk 5TU840 30 hp

Fornturkisk filologi 5TU700 7,5 hp
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i indologi 5JN710 30 hp
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska 5PE005 30 hp

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR800 15 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp 100%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad 5GR802 15 hp 50%

Hebreiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5HE501 15 hp 
Historisk lingvistik (avancerad nivå) 5LN931 7,5 hp

Iranska språk, fördjupning: poesi 5JR813 7,5 hp
Iranska språk, fördjupning: prosa 5JR812 7,5 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR800 15 hp 50%
Iranska språk: självständigt arbete 5JR801 30 hp 100%

Kinas historia och kultur (avancerad nivå) 5KN002 7,5 hp
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå) 5KN001 7,5 hp
Klassisk arabiska 5AA008 15 hp

Latin: självständigt arbete 5LA800 15 hp 50%
Latin: självständigt arbete 5LA801 30 hp 100%
Latin: självständigt arbete, påbyggnad 5LA004 15 hp
Latinsk grammatik 5LA814 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA810 7,5 hp 
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA817 15 hp 
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA809 7,5 hp 
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA816 15 hp 
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 5LA812 7,5 hp 
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 5LA811 7,5 
Lingvistik: självständigt arbete 5LN930 30 hp 100%
Lingvistik: självständigt arbete, påbyggnad 5LN920 15 hp 50%
Litterärt översättningsprojekt i indologi 5JN711  7,5 hp
Litterärt översättningsprojekt i persiska 5PE004 7,5 hp

Maskinöversättning (avancerad nivå) 5LN711 7,5 hp
Modern arabisk litteratur med stilar och genrer 5AB801 15 hp

Semitiska språk: självständigt arbete 5AA901 30 hp 50% (termin 1)
Syntax i världens språk 5LN140 7,5 hp
Språkteknologi 5LN710 15 hp

Textkurs i hindi I: Sydasiens litteratur och religion 5HD702 15 hp
Tillvalsspråk: Persiska 1 5PE910 15 hp 
Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1 5TU900 15 hp 
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU800 15 hp 
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU801 30 hp 

PROGRAMKURSER

LOGOPEDPROGRAMMET

Termin 2 Lingvistik II 5LN322 7,5 hp


Se även programsidan i Studentportalen.

LÄRARPROGRAMMET

VFU 2, turkiska, gymnasielärare 5TU002 7,5 hp

MASTERPROGRAM I SPRÅKTEKNOLOGI

Se även programsidan i Studentportalen.

Termin 1 Programmering för språkteknologer I 5LN429 7,5 hp
Matematik för språkteknologer 5LN445 7,5 hp
Språkteknologi 5LN710 15 hp
Termin 3 Språkteknologi: forskning och utveckling 5LN714 15 hp

Valbara kurser:
Maskinöversättning 5LN718 5 hp
Maskinöversättning 5LN711 7,5 hp
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi 5LN721 5 hp
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi 5LN7207,5 hp

IT-kurser: se Studentportalen

ORIENTALISTIKPROGRAMMET 

Se även programsidan i Studentportalen.

OP ARABISKA
Termin 1 Arabiska A 5AB101 30 hp
Termin 3

Arabiska 3 5AB419 15 hp
Främre Orientens och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

Termin 5

Inga språkstudenter denna termin

OP HINDI
Termin 1 Hindi A 5HD101 30 hp
Termin 3

Hindi 3 5HD319 15 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

samt en av kurserna
Den iranska kultursfärens historia 5JR000 7,5 hp
Främre Orienten och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Turkfolkens historia 5TU348 7,5 hp

Termin 5

Inga språkstudenter denna termin

OP PERSISKA
Termin 1 Persiska A 5JR101 30 hp
Termin 3

Persiska 3 5PE319 15 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

samt en av kurserna
Främre Orienten och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Indiens religioner, historia och kulturhistoria 5JN750 7,5 hp
Turkfolkens historia 5TU348 7,5 hp

Termin 5

Persiska 5 5PE523 7,5 hp
Persisk litteratur 5PE230 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp

OP TURKISKA
Termin 1 Turkiska A 5TU101 30 hp
Termin 3

Turkiska språk C: orientalistikprogrammet 5TU351 30 hp

Termin 5

Turkiska språk E: orientalistikprogrammet 5TU500 30 hp


SPRÅKVETARPROGRAMMET

Se även programsidan i Studentportalen.

Termin 1 Introduktion till modern språkvetenskap 5PR008 7,5 hp (ges vid Moderna språk)
Språk, datorer och textbehandling 5LN135 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Världens språk 5LN133 7,5 hp