Kurser och scheman ht 2019

DISTANSKURSER

Arameiska/syriska A 5SY101 30 hp 50% (termin 1)
Arameiska/syriska: breddningskurs 5SY501 15 hp 25% (termin 1)
Balochiska B 5BA002 30 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp (svenska)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp (engelska)
Hebreiska A 5HE111 30 hp 50% (termin 1)
Hindi A1 5HD111 30 hp 50% (termin 2)
Indiens religioner, historia och kulturhistoria 5JN750 7,5 hp
Introduktionskurs i persiska 5JR122 15 hp
Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) 5KD132 15 hp
Introduktionskurs i turkiska språk  5TU122 22,5 hp
Pashto I 5JR660 15 hp
Syrisk grundkurs 5SY122 15 hp
 

UTLANDSKURSER OCH PRAKTIKKURSER

Kinesiska D3, praktiktermin 5KN425 30 hp
Praktik 1 i grekiska 5GR720 7,5 hp
Praktik 2 i grekiska 5GR721 7,5 hp
Tillämpad persiska 5JR425 30 hp
Tillämpad persiska 2 5JR912 30 hp

FRISTÅENDE CAMPUSKURSER

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN142 7,5 hp 
Andraspråksinlärning 5LN235 7,5 hp
Arabiska A  5AB101 30 hp 
Arabiska C 5AB420 30 hp 
Arameiska/syriska B 5SY201 30hp 50% (termin 1)
Assyriologi A 5AS101 30 hp

Bibelhebreiska I 5HE104 7,5 hp
Bibelhebreiska II 5HE106 7,5 hp
Bibelhebreiska III 5HE107 7,5 hp

Den iranska kultursfärens historia 5JR000 7,5 hp

Fonetik I (introduktion) 5LN226 7,5 hp
Främre Orientens och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst 5AS104 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp
Funktionell grammatik II 5LN233 7,5 hp
Fördjupad praktisk språkfärdighet i persiska 5PE003 7,5 hp

Grekiska A 5GR100 30 hp
Grekiska C 5GR305 30 hp
Grekiska C med inriktning mot bysantinologi 5GR307 30 hp

Hebreiska A 5HE111 30 hp 
Hindi A 5HD101 30 hp
Hindi C 5HD301 30 hp
Historisk lingvistik 5LN231 7,5 hp

Indologi C 5JN304 30 hp
Introduktion till hindi 5HD001 15 hp
Introduktion till sanskrit 5JN010 15 hp

Jämförande indoeuropeisk språkforskning A 5JS101 30 hp
Jämförande indoeuropeisk språkforskning C 5JS304 30 hp


Kinas historia och kultur 5KN141 7,5 hp
Kinesiska A 5KN121 30 hp
Kinesiska C 5KN301 30 hp 
Kinesiska D2 med självständigt arbete 5KN415 30 hp
Kinesisk litteraturhistoria 5KN304 7,5 hp
Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik 5AB115 7,5 hp

Latin A 5LA105 30 hp
Latin C 5LA305 30 hp
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp
Lingvistik A 5LN211 30 hp
Lingvistik C 5LN213 30 hp
Lingvistik I (introduktion) 5LN225 7,5 hp

Massmediearabiska 5AB460 7,5 hp 
Moderna litterära arabiska texter 5AB480 7,5 hp

Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island 5JS015 7,5 hp
Orienteringskurs om jämförande språkforskning 5JS021 7,5 hp

Persiska A 5JR101 30 hp
Persiska C 5JR315 30 hp
Persisk litteratur 5PE230 7,5 hp
Persisk sakprosa och andra medietexter 5PE000 7,5 hp

Sanskrit A 5JN101 30 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp
Swahili 1 5SW002 7,5 hp
Swahili 2 5SW003 7,5 hp
Swahili A 5SW000 30 hp
Swahilitexter 5SW010 7,5 hp

Turkfolkens historia 5TU348 7,5 hp
Turkiska språk A 5TU101 30 hp 
Turkiska språk C 5TU350 30 hp 

Uiguriska 5TU001 7,5 hp

Världens språk 5LN133 7,5 hp

Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen 5SW006 7,5 hp

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

Akademisk kinesiska 5KN701 15 hp
Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5AS602 15 hp
Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 5GR014 7,5 hp
Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 7,5 hp
Antik grekisk och bysantinsk fiktion 5GR704 7,5 hp
Antik grekisk och bysantinsk poesi 5GR705 7,5 hp
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5AB901 15 hp
Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs 5SY502 15 hp 25% (termin 1)
Attisk och atticistisk prosa 5GR702 7,5 hp

Breddningskurs i turkiska: Osmanska 5TU902 7,5 hp

Europeiska turkiska språk och kulturer 5TU460 7,5 hp

Fördjupat litterärt översättningsprojekt i indologi 5JN710 30 hp
Fördjupning i arabisk prosa 5AA011 7,5 hp
Fördjupning i semitiska texter 5AA915 7,5 hp

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR800 15 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp 100%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad 5GR802 15 hp 50%

Hebreiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5HE501 15 hp 
Historisk lingvistik (avancerad nivå) 5LN931 7,5 hp

Iranska språk, fördjupning: poesi 5JR813 7,5 hp
Iranska språk, fördjupning: prosa 5JR812 7,5 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR800 15 hp 50%
Iranska språk: självständigt arbete 5JR801 30 hp 100%

Jämförande semitisk språkvetenskap 5AA016 7,5 hp

Kinas historia och kultur (avancerad nivå) 5KN002 7,5 hp
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå) 5KN001 7,5 hp

Latin: självständigt arbete 5LA800 15 hp 50%
Latin: självständigt arbete 5LA801 30 hp 100%
Latinsk epigrafik och textkritik 5LA813 7,5 hp
Latinsk grammatik 5LA814 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA810 7,5 hp 
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA817 15 hp 
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA809 7,5 hp 
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA816 15 hp 
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid 5LA808 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 5LA812 7,5 hp 
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 5LA811 7,5 
Latinsk språkhistoria 5LA815 7,5 hp 
Lingvistik, självständigt arbete, magisteruppsats 5LN149 15 hp 50%
Lingvistik: självständigt arbete 5LN930 30 hp 100%
Lingvistik: självständigt arbete, påbyggnad 5LN920 15 hp 50%

Semitiska språk: självständigt arbete 5AA901 30 hp 50% (termin 1)
Syntax i världens språk 5LN140 7,5 hp

Tillvalsspråk persiska 1 5PE910 15 hp 
Tillvalsspråk turkietturkiska 1 5TU900 15 hp 
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU800 15 hp 
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU801 30 hp 

PROGRAMKURSER

LOGOPEDPROGRAMMET

Termin 2 Lingvistik II 5LN322 7,5 hp


Se även programsidan i Studentportalen.

LÄRARPROGRAMMET

VFU 2, arabiska, gymnasielärare 5AB006 7,5 hp

MASTERPROGRAM I SPRÅKTEKNOLOGI

Se även programsidan i Studentportalen.

Termin 1 Programmering för språkteknologer I 5LN429 7,5 hp
Matematik för språkteknologer 5LN445 7,5 hp
Språkteknologi 5LN710 15 hp
Termin 3 Språkteknologi: forskning och utveckling 5LN714 15 hp

Valbara kurser:
Maskinöversättning 5LN718 5 hp
Maskinöversättning 5LN711 7,5 hp
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi 5LN721 5 hp
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi 5LN7207,5 hp

IT-kurser: se Studentportalen

ORIENTALISTIKPROGRAMMET 

Se även programsidan i Studentportalen.

OP ARABISKA
Arabiska termin 1 Arabiska A 5AB101 30 hp
Arabiska termin 3

Arabiska 3 5AB419 15 hp
Främre Orientens och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

Arabiska termin 5

Läser antingen statskunskap eller annan valfri kurs

OP HINDI
Hindi termin 1 Hindi A 5HD101 30 hp
Hindi termin 3

Hindi 3 5HD319 15 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

samt en av kurserna
Den iranska kultursfärens historia 5JR000 7,5 hp
Främre Orienten och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Turkfolkens historia 5TU348 7,5 hp

Hindi termin 5

Hindi 5 5HD522 15 hp
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi III 5HD523 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp

ELLER
Statskunskap

OP PERSISKA
Persiska termin 1 Persiska A 5JR101 30 hp
Persiska termin 3

Persiska 3 5PE319 15 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

samt en av kurserna
Främre Orienten och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Indiens religioner, historia och kulturhistoria 5JN750 7,5 hp
Turkfolkens historia 5TU348 7,5 hp

Persiska termin 5

Persiska 5 5PE523 7,5 hp
Persisk litteratur 5PE230 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp

ELLER
Statskunskap

OP TURKISKA
Turkiska termin 1 Turkiska A 5TU101 30 hp
Turkiska termin 3

Turkiska 3 5TU319 15 hp
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp

samt en av kurserna
Den iranska kultursfärens historia 5JR000 7,5 hp
Främre Orienten och arabvärldens historia 5AB304 7,5 hp
Indiens religioner, historia och kulturhistoria 5JN750 7,5 hp

Turkiska termin 5

Turkiska 5 5TU523 15 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp
Uiguriska 5TU001 7,5 hp

ELLER
Statskunskap


SPRÅKVETARPROGRAMMET

Se även programsidan i Studentportalen.

Termin 1 Introduktion till modern språkvetenskap 5PR008 7,5 hp (ges vid Moderna språk)
Språk, datorer och textbehandling 5LN135 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Världens språk 5LN133 7,5 hp