Distanskurser

Arabisk grundkurs 5AB123 15 hp 25%
Balochiska A 5BA001 30 hp 50%
Balochiska C 5BA003 30 hp 50%
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp 50% (svenska)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp 50% (engelska)
Hebreiska A1, klassisk inriktning 5HE105 30 hp 50%
Indiens religioner, historia och kulturhistoria 5JN750 7,5 hp 50%
Introduktionskurs i persiska 5JR122 15 hp 50%
Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) 5KD132 15 hp 50%
Introduktionskurs i turkiska språk  5TU122 22,5 hp 100%
Latin för naturvetare  5LA055 7,5 hp 25%
Syrisk grundkurs 5SY122 15 hp 50%

Kurser på grundnivå

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN142 7,5 hp 50%
Arabiska A  5AB101 30 hp 100%
Arabiska C 5AB420 30 hp 100%
Arabiska C3 5AB002 30 hp 100%
Arabisk textkurs 5AA002 7,5 hp 25%
Arameiska 5SY250 7,5 hp 50%
Arameiska/syriska A  5SY101 30 hp 50% (termin 1)
Assyriologi A 5AS101 30 hp 100%

Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk 5SW007 7,5 hp 50%

Den iranska kultursfärens historia 5JR000 7,5 hp 50%

Fonetik I (introduktion) 5LN226 7,5 hp 50%
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst 5AS104 7,5 hp 50%
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp 50%
Funktionell grammatik II 5LN233 7,5 hp 50%

Grammatik för språkteknologer 5LN651 7,5 hp 50%
Grekiska A 5GR100 30 hp 100%
Grekiska C 5GR305 30 hp 100%
Grekiska C med inriktning mot bysantinologi 5GR307 30 hp 100%
Grekisk kultur- och litteraturhistoria 5GR103 7,5 hp 50%
Grundkurs i hebreiska 5HE121 7,5 hp 100%

Hebreiska A1, klassisk inriktning 5HE105 30 hp 100%
Hebreiska A2, modern inriktning 5HM105 30 hp100%
Hebreiska C 5HE325 30 hp 100%
Hindi A 5HD101 30 hp 100%
Hindi C 5HD301 30 hp 100%
Historisk lingvistik 5LN231 7,5 hp 50%

Indologi C 5JN304 30 hp 100%
Introduktion till datateknik för språkvetare 5LN430 7,5 hp 50%
Introduktion till hindi 5HD001 15 hp 100%
Introduktion till neurolingvistik, läsning och skrivning 5LN325 7,5 hp 100%
Introduktion till sanskrit 5JN010 15 hp 100%
Introduktion till språkteknologi  5LN424 7,5 hp 50%

Jämförande indoeuropeisk språkforskning A 5JS101 30 hp 100%
Jämförande indoeuropeisk språkforskning C 5JS304 30 hp 100%

Kazakiska 5TU461 7,5 hp 50%
Kinas historia och kultur 5KN141 7,5 hp 25%
Kinesiska A 5KN121 30 hp 100%
Kinesiska A  5KN121 30 hp 50% (termin 1)
Kinesiska C 5KN301 30 hp 100%
Kinesiska D2 med självständigt arbete 5KN415 30 hp 100%
Kinesiska D3, praktiktermin 5KN425 30 hp 100%
Kinesisk litteraturhistoria 5KN304 7,5 hp 25%
Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik 5AB115 7,5 hp 50%
Kurdiska A 5KD101 30 hp 100%
Kurdiska C 5KD301 30 hp100%

Latin, introduktionskurs 1 5LA002 7,5 hp 25%
Latin A 5LA105 30 hp 100%
Latin C 5LA305 30 hp 100%
Latin för naturvetare 5LA055 7,5 hp 25%
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp 50%
Lingvistik A 5LN211 30 hp 100%
Lingvistik C 5LN213 30 hp 100%
Lingvistik I (introduktion) 5LN225 7,5 hp 50%

Maskininlärning i språkteknologi 5LN454 7,5 hp 50%
Massmediearabiska 5AB460 7,5 hp 100%
Moderna litterära arabiska texter 5AB480 7,5 hp 50%
Modern arabisk poesi 5AB470 7,5 hp 25%

Nutida arabiska dialekter 5AB450 7,5 hp 50%

Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island 5JS015 7,5 hp 100%
Orienteringskurs om jämförande språkforskning 5JS021 7,5 hp 100%

Persiska A 5JR101 30 hp 100%
Persiska C 5JR315 30 hp 100%
Persisk sakprosa och andra medietexter 5PE000 7,5 hp 25%
Praktik i hindi 5HD310 15 hp 50%
Programmering för språkteknologer I 5LN429 7,5 hp 100%
Programmering för språkteknologer II 5LN446 7,5 hp 100%

Sanskrit A 5JN101 30 hp 100%
Språk, datorer och textbehandling 5KN135 7,5 hp 100%
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp 50%
Swahili 1 5SW002 7,5 hp 50%
Swahili 2 5SW003 7,5 hp 50%
Swahili A 5SW000 30 hp 100%
Syntaktisk analys i språkteknologi 5LN455 7,5 hp 50%

Tillämpad kurdiska 5KD350 30 hp 100%
Tillämpad persiska 5JR425 30 hp 100%
Tillämpad samtalsanalys 5LN263 7,5 hp 50%
Turkiets och Centralasiens historia 5TU347 7,5 hp 50%
Turkiska språk A 5TU101 30 hp 100%
Turkiska språk C 5TU350 30 hp 100%

Världens språk 5LN133 7,5 hp 50%

Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen 5SW006 7,5 hp 50%

Kurser på avancerad nivå

Akademisk kinesiska 5KN701 15 hp 50%
Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5AS602 15 hp 50%
Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 7,5 hp 50%
Antik grekisk och bysantinsk poesi 5GR705 7,5 hp 50%
Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5SY501 15 hp 25%
Attisk och atticistisk prosa 5GR702 7,5 hp 50%

Breddningskurs i indiskt tillvallspråk: hindi 1 5HD705 15 hp 100%

Europeiska turkiska språk och kulturer 5TU460 7,5 hp 50%

Fördjupad praktisk språkfärdighet i persiska 5PE003 7,5 hp 50%
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska 5PE005 30 hp 100%
Fördjupning i arabisk prosa 5AA011 7,5 hp 25%
Fördjupning i hebreisk prosa 5HE002 7,5 hp 25%
Fördjupning i semitiska texter 5AA915 7,5 hp 50%

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR800 15 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp 100%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad 5GR802 15 hp 50%

Hebreiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5HE501 15 hp 50%

Indologi: självständigt arbete 5JN707 15 hp 50%
Indologi: självständigt arbete 5JN707 15 hp 100%
Indologi: självständigt arbete, påbyggnad 5JN708 15 hp 50%
Indologi: självständigt arbete, påbyggnad 5JN708 15 hp 100%
Iranska språk, fördjupning: poesi 5JR813 7,5 hp 25%
Iranska språk, fördjupning: prosa 5JR312 7,5 hp 25%
Iranska språk: självständigt arbete 5JR800 15 hp 50%
Iranska språk: självständigt arbete 5JR801 30 hp 100%

Kinas historia och kultur (avancerad nivå) 5KN002 7,5 hp 25%
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå) 5KN001 7,5 hp 25%
Klassisk arabiska: masterkurs 5AA008 15 hp 50%

Latin: självständigt arbete 5LA800 15 hp 50%
Latin: självständigt arbete 5LA801 30 hp 100%
Latinsk epigrafik och textkritik 5LA813 7,5 hp 25%
Latinsk grammatik 5LA814 7,5 hp 25%
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA810 7,5 hp 25%
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA817 15 hp 50%
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA809 7,5 hp 25%
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA816 15 hp 50%
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid 5LA808 7,5 hp 25%
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 5LA812 7,5 hp 25%
Latinsk prosa och poesi från senantiken eller de efterantika perioderna 5LA818 7,5 hp 25%
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 5LA811 7,5 hp 25%
Latinsk språkhistoria 5LA815 7,5 hp 25%
Lingvistik, självständigt arbete: magisteruppsats 5LN149 15 hp 50%
Lingvistik: självständigt arbete 5LN930 30 hp 100%
Lingvistik: självständigt arbete, påbyggnad 5LN920 15 hp 50%
Lingvistiskt fältarbete 5LN147 7,5 hp 50%
Litterärt översättningsprojekt i kurdiska 5KN700 7,5 hp 50%
Litterärt översättningsprojekt i persiska 5PE004 7,5 hp 25%

Maskininlärning inom språkteknologi 5LN708 7,5 hp 50%

Neurolingvistik I. Läsning och skrivning 5LN545 7,5 hp 100%

Praktik 1 i grekiska 5GR720 7,5 hp 25%
Praktik 2 i grekiska 5GR721 7,5 hp 25%
Praktik i hindi (avancerad nivå) 5HD706 15 hp 50%

Semitiska språk: självständigt arbete 5AA901 30 hp 50%
Språkteknologi 5LN710 15 hp 50%
Språkteknologi: forskning och utveckling 5LN714 15 hp 50%

Textkurs i hindi I: Sydasiens litteratur och religion 5HD702 15 hp 50%
Tillvalsspråk kurdiska 1 (sorani) 5KD601 15 hp 50%
Tillvalsspråk persiska 1 5PE910 15 hp 50%
Tillvalsspråk turkietturkiska 1 5TU900 15 hp 50%
Tillämpad persiska 2 5JR912 30 hp 100%
Tillämpad samtalsanalys (avancerad nivå) 5LN146 7,5 hp 50%
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU800 15 hp 50%
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU801 30 hp 100%

Programkurser

Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer

Termin 1

Tidiga språk och kulturer I 5AS001 30 hp 100%

Termin 3-6 läser kurser inom sina respektive huvud- eller biområden.

Logopedprogrammet


Lingvistik II 5LN322 7,5 hp 100%
Neurolingvistik I. Läsning och skrivning 5LN325 7,5 hp 50%

Se även programsidan i Studentportalen.

Masterprogram i språkteknologi

Se Studentportalen

Orientalistikprogrammet

Orientalistikprogrammet har fyra olika språkinriktningar (arabiska, hindi, persiska och turkiska) men läser kurserna i mellanösternkunskap gemensamt.

Termin 1

Arabiska A 5AB101 30 hp 100%
Hindi A 5HD101 30 hp 100%
Persiska A 5JR101 30 hp 100%
Turkiska A 5TU101 30 hp 100%

Termin 3

Arabiska termin 3
Hindi termin 3
Persiska termin 3
Turkiska termin 3

Kurssidorna i Studentportalen

Arabiska 3 5AB419 15 hp 50%
Hindi 3 5HD319 15 hp 50%
Persiska 3 5PE319 15 hp 50%
Turkiska 3 5TU319 15 hp 30%
Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien 5AA031 7,5 hp 50%
Sociala strukturer i Orienten 5AA481 7,5 hp 50%

Termin 5

Läser antingen Statskunskap B eller

Filologisk (språklig) inriktning:

Arabiska 5 5AB423 15 hp 50%
Hindi 5 5HD522 15 hp 50%
Persiska 5 5PE523 15 hp 50%
Turkiska 5 5TU523 15 hp 50%

Valbar kurs i aktuellt språk, 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA014 7,5 hp 50%

Terminsschema arabiska hindi persiska turkiska

Se även programsidan i Studentportalen.
 

Språkteknologiprogrammet

Se Studentportalen