Våra kurser hösten 2021

Länkarna nedan går till respektive kurssida i Studium.

MPLT är kurser som ges inom Masterprogram i språkteknologi
OP är kurser som ges inom Orientalistikprogrammet
SVP är kurser som ges första terminen på Språkvetarprogrammet

Programsidor

Masterprogram i språkteknologi
Orientalistikprogrammet

A

Akademisk kinesiska
Akkadiska med grammatik och kilskrift (samläsning)
Aktuella forskningsområden i digital filologi (samläsning, English) MPLT
Aktuella forskningsområden i lingvistik (samläsning)
Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik
Allmän grammatik och fonetik, prepkurs för nybörjarspråken (samläsning)
Andraspråksinlärning (samläsning)
Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning
Arabisk grundkurs - distans
Arabiska 3 OP, se respektive delkurs 1. Massmediearabiska, 2. Moderna arabiska texter
Arabiska A (samläsning) OP
Arabiska C, se respektive delkurs: 1. Moderna arabiska texter, 2. Klassiska arabiska texter, 3. Massmediearabiska, 5. Främre Orienten och arabvärldens historia, 6. Sociala strukturer, 7. Språkvetenskaplig teori och metod
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, se Arabiska A
Arameiska/syriska A, se Syrisk grundkurs
Arameiska/syriska B - distans (samläsning)
Arameiska/syriska: breddningskurs, se Syrisk grundkurs
Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs, se Arameiska/syriska B
Assyriologi A, se respektive delkurs 1. Akkadiska, 2. Främre Orientens älder kulturer: Introduktion, 3. Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst
Assyriologi C
Attisk och atticistisk prosa

B

Balochiska B 
Bibelhebreiska I - campus (samläsning)
Bibelhebreiska I - distans (samläsning)
Bibelhebreiska II  (samläsning)
Bibelhebreiska III (samläsning)
Breddningskurs i indiskt tillvalsspråk: hindi, se Hindi A

D

Datavisualisering och statistik inom språkvetenskap (English)
Den iranska kultursfärens historia (samläsning) OP

E

Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

F

Fonetik I (introduktion) (samläsning) SVP
Fornturkisk filologi
Främre Orienten och arabvärldens historia (samläsning) OP
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst (samläsning)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion - campus (samläsning)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion - distans 
Funktionell grammatik II (samläsning)
Fördjupat litterärt översättningsprojekt i persiska
Fördjupning i arabisk prosa
Fördjupning i hebreisk prosa

G

Grekiska A
Grekiska C
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 15 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 30 hp 50%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 30 hp 100%
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad

H

Hebreiska A - campus, se respektive delkurs: Bibelhebreiska I, Bibelhebreiska II, Bibelhebreiska III, Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion
Hebreiska A - distans, se Bibelhebreiska I och Främre Orientens äldre kulturer: introduktion
Hebreiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk, se respektive delkurs: Bibelhebreiska I, Bibelhebreiska II, Bibelhebreiska III, Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion
Hindi 3 (samläsning) OP
Hindi 5 OP
Hindi A 5HD101 - online OP, se även Introduktion till hindiIndiens religioner för delkurs 1 och 3
Hindi A1 5HD111 - distans, se även Indiens religioner för delkurs 4
Hindi C, se även samläsningen Hindi 3 för delkurs 1 och 2
Historisk lingvistik (samläsning, English)
Historisk lingvistik (avancerad nivå) (English)

I

Indiens religioner, historia och kulturhistoria - distans (samläsning) OP
Indologi C, se även Introduktion till hindi för delkurs 2
Introduktion till hindi (samläsning)
Introduktion till sanskrit (samläsning)
Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) - distans
Iranska språk: självständigt arbete 

J

Jämförande semitisk språkvetenskap

K

Kinas historia och kultur - online (samläsning)
Kinas historia och kultur (avancerad nivå)
Kinesisk litteraturhistoria (samläsning)
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)
Kinesiska A, se även Kinas historia och kultur för delkurs 1
Kinesiska A (halvfart, termin 2)
Kinesiska C, se även Kinesisk litteraturhistoria för delkurs 2
Kinesiska D2 med självständigt arbete
Kinesiska D3, praktikkurs
Klassiska arabiska texter (samläsning)
Klassiska persiska texter (samläsning)
Kurdiska A (samläsning)

L

Latin A 
Latin C 
Latin: självständigt arbete 15 hp
Latin: självständigt arbete 30 hp
Latin: självständigt arbete, påbyggnad
Latinsk epigrafik och textkritik
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 
Lingvistik, uppsatskurs (samläsning)
Lingvistik A, se respektive delkurs: 1. Lingvistik I, 2. Fonetik I, 3. Världens språk, 4. Sociolingvistik
Lingvistik C, se även Funktionell grammatik II och Lingvistik, uppsatskurs för delkurs 1 och 3.
Lingvistik I (samläsning)
Lingvistik II (Logopedprogrammet)
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

M

Maskinöversättning (samläsning, English) MPLT
Massmediearabiska (samläsning) OP 
Matematik för språkteknologer (EnglishMPLT
Moderna arabiska texter (samläsning) OP
Moderna persiska texter (samläsning) OP
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi III OP

O

Osmanska (samläsning)

S

Pashto I - distans
Persisk litteratur (samläsning) OP
Persisk sakprosa (samläsning)
Persisk textkurs - distans
Persiska 3 OP, se delkurserna Persisk sakprosa, Moderna persiska texter
Persiska 5 OP, se delkurserna Fördjupad persisk språkfärdighet, Klassiska persiska texter
Persiska A  (samläsning) OP, se även delkurs 4 Den iranska kultursfären
Persiska C , se även delkurserna Moderna persiska texter, Klassiska persiska texter, Persisk litteratur, Språkvetenskaplig teori och metod
Praktik 1 i grekiska
Praktik 1 i turkiska språk
Praktik 2 i turkiska språk
Praktik i hindi (English)
Praktik i turkiska språk
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska
Programmering för språkteknologer I (EnglishMPLT

S

Sanskrit A, se även delkurserna Introduktion till sanskrit, Indiens religioner
Sociala strukturer i Orienten (samläsning) OP
Språkteknologi (samläsning, English) MPLT
Språkteknologi: forskning och utveckling (EnglishMPLT
Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning OP
Swahili, introduktionskurs (samläsning)
Swahili A
Syntax i världens språk (English)
Syrisk grundkurs - distans (samläsning)

T

Tillvalsspråk: Kurdiska 1, se Kurdiska A
Tillvalsspråk: Persiska 1, se Persiska A
Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1, se Turkiska A
Turkfolkens historia (samläsning) OP
Turkisk lingvistik (samläsning)
Turkiska: grundkurs - distans
Turkiska språk A - online (samläsning) OP, se även Turkfolkens historia för delkurs 4
Turkiska språk C
Turkiska C: Klassiska texter och språkfärdighet (samläsning)
Turkiska språk C: Orientalistikprogrammet OP, se även Turkiska C: Klassiska texter och språkfärdighet, Sociala strukturer i Orienten 
Turkiska språk E: Orientalistikprogrammet OP, se även 1. Turkisk lingvistik, 2. Osmanska, 3. Uiguriska, 4. Språkvetenskaplig teori och metod 

U

Uiguriska

V

VFU III, arabiska, gymnasielärare (lärarprogrammet)
VFU III, turkiska, gymnasielärare (lärarprogrammet)
Världens språk (samläsning) SVP
 

Senast uppdaterad: 2021-09-09