Våra aktuella kurser och scheman

Några utskrivna scheman

Scheman vt 2023

På den här sidan hittar du länkar till våra kursscheman vårterminen 2023 samt en direktlänk till tentamensschemat.

Lärare som vill boka seminarierum kan kolla tillgänglighet i länken nedanför denna ruta.

Det går också bra att att söka upp scheman direkt i systemet TimeEdit. Klicka på länken och använd sedan sökrutan för att leta upp rätt schema. Det går bra att söka på till exempel kursbenämning, program eller lärare.

Scheman VT 2023

Olänkade kurser saknar schemalagda lektioner. Se kurssidan i Studium för mer information, eller kontakta läraren.

Distanskurser


Arabiska C med didaktisk inriktning
Arameisk/syrisk historia
Arameiska/syriska A (termin 2/2)
Arameiska/syriska C (termin 2/2)

Bibelhebreiska II
Bibelhebreiska III
Bibelhebreisk poesi

Främre Orientens äldre kulturer: Språk och kultur

Hebreiska A (termin 2/2)
Hebreiska C
Hindi B
Hindi D

Indologi: självständigt arbete
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)
Introduktionskurs i persiska

Kinesiska A (termin 1/2)

Masteruppsats i indologi
Masteruppsats i kinesiska
Moderna turkiska språk

Suryoyo: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Texter på klassisk syriska
Tillvalsspråk: Turkietturkiska  2
Turkiska: fortsättningskurs
Turkiska litteraturer
Turkiska språk 2
Turkiska språk 2B

Västsemitiska inskrifter med ugaritiska

Campuskurser

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Antik grekisk och bysantinsk fiktion
Arabiska: fördjupad breddningskurs
Arabiska 2 (OP)
Arabiska B
Arabiska D
Arabisk litteratur
Assyriologi B
Assyriologi D
Avancerad programmering för språkteknologer (MPLT)
Azerbajdzjanska

De turkiska språkens typologi

Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk
Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

Fonetik I (introduktion)
Fornpersiska
Främre Orientens äldre kulturer: Historia
Funktionell grammatik I

Grekiska B
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete
Grekisk grammatik
Grekisk prosa

Historisk lingvistik (avancerad nivå)

Indologi D
Informationssökning (MPLT)
Iranska språk D

Jämförande indoeuropeisk språkforskning B
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D
Jämförande turkologi: kiptjakiska och ogusiska språk

Kina idag: ekonomi, samhälle och kultur
Kina idag: ekonomi,  samhälle och kultur (avancerad nivå)
Kinesiska B
Kulturbärande religioner (OP)
Kurdiska B
Kurdisk litteratur

Latin: självständigt arbete 
Latin B
Latin D
Latinsk epigrafik och textkritik
Latinsk grammatik
Latinsk paleografi med kodikologi
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid
Latinsk språkhistoria

Lingvistik: självständigt arbete
Lingvistik A
Lingvistik B
Lingvistik I
Lingvistisk forskning och forskningsmetoder
Lingvistiskt fältarbete
Litteraturvetenskaplig teori och metod (OP)
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

Maskininlärning (MPLT)
Masteruppsats i språkteknologi (MPLT)
Medelpersiska
Medelturkisk filologi

Persiska B
Persiska 2 (OP)

Sanskrit B
Semantik och pragmatik
Semitiska språk: självständigt arbete
Språk, kultur och tanke
Språkkontakt och språkförändring
Swahili A (termin 2/2)
Swahilitexter
Syntaktisk parsning (MPLT)

Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)
Tillvalsspråk: Persiska 2
Turkiska språk 4

Världens språk

Östafrikansk historia, med inriktning på swahilikulturen
Översättning (SVP)

Utlands- och praktikkurser

Arabiska 4 (utlandstermin OP)
Arabiska C2
Hindi 4 (utlandstermin OP)
Kinesiska D3, praktiktermin
Persiska 4 (utlandstermin OP)
Praktik 1 i turkiska språk
Praktik 2 i turkiska språk
Praktik i turkiska språk
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska
Tillämpad hindi
Turkiska språk 4B (utlandstermin OP)

Senast uppdaterad: 2022-12-16