Våra aktuella kurser och scheman

Några utskrivna scheman

Scheman ht 2022

På den här sidan hittar du länkar till våra kursscheman hösterminen 2022 samt en direktlänk till tentamensschemat.

Lärare som vill boka seminarierum kan kolla tillgänglighet i länken nedanför denna ruta.

Det går också bra att att söka upp scheman direkt i systemet TimeEdit. Klicka på länken och använd sedan sökrutan för att leta upp rätt schema. Det går bra att söka på till exempel kursbenämning, program eller lärare.

Scheman ht 2022

Här hittar du direktlänkar till kursernas scheman. Mer utförlig information finns på respektive kurssida i Studium.

Distanskurser

Akademisk kinesiska
Arabisk grundkurs II: språkfärdighet
Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
Arameiska/syriska A (termin 1/2)
Arameiska/syriska C (termin 1/2)

Balochiska A
Bibelarameiska
Bibelhebreiska I
Bibelhebreisk prosa
Breddningskurs i indiskt tillvalspråk: hindi 1

Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion
Hebreiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk (termin 1/2)
Hebreiska A (termin 1/2)
Hindi A1 (termin 2/2)
Hindi A
Hindi C
Hindi 3

Indiens religioner, historia och kulturhistoria
Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani)
Introduktion till hindi

Kinas historia och kultur
Kinas historia och kultur (avancerad nivå)

Persisk textkurs

Syrisk grundkurs

Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1
Turkfolkens historia
Turkiska: grundkurs
Turkiska språk 1

Praktik- och utlandskurser

Dessa kurser saknar schema. Kontakta kursansvarig för kursplanering och registrering.

Kinesiska D3
Praktik 1 i grekiska
Praktik 1 i semitiska språk
Praktik 2 i semitiska språk
Praktik 1 i turkiska språk
Praktik 2 i turkiska språk
Praktik i turkiska språk
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska
Tillämpad kurdiska - studier i kurdisktalande land
Turkiska språk 3A

Campuskurser


Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi
Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi
Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi 2
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik
Andraspråksinlärning
Antik grekisk och bysantinsk historieskrivning
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
Arabiska A
Arabiska C
Arabiska 3
Assyriologi A
Assyriologi C

Datavisualisering och statistik inom språkvetenskap
Den iranska kultursfärens historia

Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk
Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

Fonetik I (introduktion)
Fornturkisk filologi
Främre Orientens och arabvärldens historia
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion
Funktionell grammatik II

Grekiska A
Grekiska C
Grekiska C med inriktning mot bysantinologi
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete

Hindi 5
Historisk lingvistik

Indologi C
Introduktion till sanskrit

Jämförande indoeuropeisk språkforskning A
Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk

Kazakiska
Kinesiska A, halvfart (termin 2/2h
Kinesiska A
Kinesiska C
Kinesiska D2 med självständigt arbete
Kinesisk litteraturhistoria
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)
Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik
Kurdiska A

Latin: självständigt arbete
Latin A
Latin C
Latinsk epigrafik och textkritik
Latinsk grammatik
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid
Latinsk språkhistoria
Lingvistik: självständigt arbete, kandidatuppsats
Lingvistik: självständigt arbete, magisteruppsats
Lingvistik: självständigt arbete, masteruppsats
Lingvistik: självständigt arbete, påbyggnad
Lingvistik A
Lingvistik C
Lingvistik I (introduktion)
Lingvistik II
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

Maskinöversättning
Massmediearabiska
Matematik för språkteknologer
Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet
Modern arabisk litteratur med stilar och genrer

Orienteringskurs i indoeuropeiska språk: från Indien till Island
Orienteringskurs om jämförande språkforskning
Osmanska

Persiska A
Persiska C
Persiska 3
Persiska 5
Persisk litteratur
Persisk sakprosa och andra medietexter
Praktisk swahili
Programmering för språkteknologer I

Sanskrit A
Sociala strukturer i Orienten
Språkteknologi
Språkteknologi: forskning och utveckling
Språkvetenskaplig teori och metod
Swahili, introduktionskurs
Swahili A (termin 1/2)
Swahili B (termin 1/2)
Swahililitteratur
Syntax i världens språk

Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani)
Tillvalsspråk: Persiska 1
Turkiska språk 3
Turkiska språk 3B
Turkiska språk 5B
Turkisk lingvistik
Turkisk språkhistoria

VFU III, arabiska, gymnasielärare
VFU III, turkiska, gymnasielärare
Världens språk

Senast uppdaterad: 2022-07-07