Våra aktuella kurser och scheman

Några utskrivna scheman

Scheman ht 2023

På den här sidan hittar du länkar till våra kursscheman vårterminen 2023 samt en direktlänk till tentamensschemat.

Lärare som vill boka seminarierum kan kolla tillgänglighet i länken nedanför denna ruta.

Det går också bra att att söka upp scheman direkt i systemet TimeEdit. Klicka på länken och använd sedan sökrutan för att leta upp rätt schema. Det går bra att söka på till exempel kursbenämning, program eller lärare.

Scheman ht 2023

Olänkade kurser saknar schemalagda lektioner. Se kurssidan i Studium för mer information, eller kontakta läraren.

Distanskurser

Akademisk kinesiska
Arameiska/syriska A
Arameisk/syrisk litteratur
Arameiska/syriska: breddningskurs

Breddningskurs i indiskt tillvalsspråk: hindi 1

Efterbibliska hebreiska texter

Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 

Grekiska I

Hebreiska B
Hebreisk litteratur
Hebreiska C (termin 2/2)
Hindi A

Indiens religioner, historia och kulturhistoria
Introduktion till hindi
Introduktionskurs i sydkurdiska

Kinesiska A, halvfart (termin 2/2)
Kinas historia och kultur
Kinas historia och kultur (avancerad nivå)

Osmanska

Syrisk grundkurs

Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1
Turkfolkens historia
Turkiska språk 1
Turkiska: grundkurs
Turkiska språk 3
Turkisk lingvistik

Uiguriska

Campuskurser


Akkadiska
Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik
Aktuella forskningsområden i grekisk filologi
Andraspråksinlärning
Andraspråksinlärningsforskning
Antik grekisk och bysantisk historieskrivning
Attisk och atticistisk prosa
Arabiska A
Arabiska C
Arabiska 3
Assyriologi A

Den iranska kultursfärens historia
Datavisualisering och statistik inom språkvetenskap

Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk
Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

Fonetik I
Fornturkisk filologi
Främre Orienten och arabvärldens historia
Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst
Funktionell grammatik II

Grekiska A
Grekiska C
Grekiska och bysantinologi: uppsatskurs

Hindi C
Hindi 3
Historisk lingvistik

Indoeuropeiska språk: från Indien till Island
Indologi C
Introduktion till sanskrit

Jämförande indoeuropeisk språkforskning A
Jämförande indoeuropeisk språkforskning C
Jämförande turkologi: sibiriska turkiska språk

Kinesiska A, helfart
Kinesiska C
Kinesiska D2 med självständigt arbete
Kinesisk litteraturhistoria
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)
Kurdiska A

Latin A
Latin C
Latinsk epigrafik och textkritik
Latinsk grammatik
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden
Latinsk språkhistoria
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid

Lingvistik A
Lingvistik C
Lingvistik I
Lingvistik II
Lingvistik kandidatuppsats
Lingvistik masteruppsats
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

Maskinöversättning
Massmediearabiska
Matematik för språkteknologer
Moderna arabiska texter

Orienteringskurs om jämförande språkforskning

Persiska A
Programmering för språkteknologer I

Sanskrit A
Sociala strukturer i Orienten
Språkteknologi
Språkteknologi: forskning och utveckling
Swahili A
Swahili, introduktionskurs
Swahilitexter
Syntax i världens språk

Tillvalsspråk: Kurdiska 1
Tillvalsspråk: Persiska 1
Turkiska språk 3B
Turkisk språkhistoria

Världens språk

Östafrikansk historia 

Praktikkurser

Kinesiska D3, praktiktermin
Kinesiska i yrkesliv och akademi, praktikkurs
Praktik 1 i grekiska
Praktik 1 i turkiska språk
Praktik 2 i turkiska språk
Praktik i turkiska språk
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska

Senast uppdaterad: 2023-06-21