Våra aktuella kurser och scheman

Några utskrivna scheman

Scheman vt 2024

På den här sidan hittar du länkar till våra kursscheman vårterminen 2024 samt en direktlänk till tentamensschemat.

Observera att du behöver logga in med ditt student- eller personalkonto för att kunna se schemana.

Lärare som vill boka seminarierum kan kolla tillgänglighet i länken nedanför denna ruta.

Det går också bra att att söka upp scheman direkt i systemet TimeEdit. Klicka på länken och använd sedan sökrutan för att leta upp rätt schema. Det går bra att söka på till exempel kursbenämning, program eller lärare.

Scheman vt 2024

Olänkade kurser saknar schemalagda lektioner. Se kurssidan i Studium för mer information, eller kontakta läraren.

Du behöver vara inloggad som student eller personal för att kunna se schemana.

Campuskurser

Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Antik grekisk och bysantinsk fiktion
Antik grekisk och bysantinsk poesi
Arabiska B
Arabisk litteratur
Avancerad programmering för språkteknologer (MPLT)

De turkiska språkens typologi

Examensarbete för kandidatexamen i turkiska språk
Examensarbete för masterexamen i turkiska språk

Fonetik I (introduktion)
Främre Orientens äldre kulturer: Historia
Funktionell grammatik I

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete
Grekisk språkhistoria

Historisk lingvistik (avancerad nivå)

Indologi D
Informationssökning (MPLT)

Jämförande indoeuropeisk språkforskning B
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D

Kandidatuppsats i turkiska språk
Kinesiska B
Kulturbärande religioner
Kurdiska B
Kurdisk litteratur

Latin: självständigt arbete
Latin B
Latin D
Latinsk epigrafik
Latinsk epigrafik och textkritik
Latinsk grammatik
Latinsk paleografi med kodikologi
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid
Latinsk språkhistoria

Lingvistik: självständigt arbete
Lingvistik A
Lingvistik B
Lingvistik I (introduktion)
Lingvistiskt fältarbete
Läskurs i turkisk lingvistik och filologi

Maskininlärning (MPLT)
Masteruppsats i språkteknologi
Medelturkisk filologi

Persiska B
Persisk litteratur

Sanskrit B
Språk, kultur och tanke
Språkkontakt och språkförändring
Syntaktisk parsning (MPLT)

Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)
Tillvalsspråk: Persiska 2
Turkiska språk 4

Uzbekiska

Världens språk

Översättning (SVP)

Distanskurser

Arameisk/syrisk historia
Arameiska/syriska A (termin 2/2)

Bibelarameiska
Bibelhebreisk prosa

Hebreiska B (termin 2/2)
Hindi B

Indologi: självständigt arbete
Introduktion till indisk filosofi
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji)

Kina idag
Kina idag (avancerad nivå)
Kinesiska A (halvfart)

Masteruppsats i kinesiska
Moderna turkiska språk

Swahili, introduktionskurs

Texter på klassisk syriska
Tillvalsspråk: Turkietturkiska 2
Turkiska: fortsättningskurs
Turkiska litteraturer
Turkiska språk 2

Utlands- och praktikkurser

Kinesiska D1
Kinesiska D3
Praktik 1 i grekiska
Praktik 1 i turkiska språk
Praktik 2 i turkiska språk
Praktik i turkiska språk
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska
Tillämpad hindi

Senast uppdaterad: 2024-01-16