Välkommen till vår institution

Information om antagning och registrering, studieuppehåll, tentamen, karriär, lika villkor och mycket mer.

Aktuell information med anledning av coronaviruset

Hösten 2020 kommer undervisning och examination till stor del att bedrivas på campus, med anpassningar för att säkerställa social distansering. Vissa kurser och moment kan även ges digitalt. Information om exakt vad som gäller för din kurs hittar du i Studentportalen före kursstart. Om något är oklart eller om du har frågor om anpassning av undervisningen kan du höra av dig till kursansvarig lärare.

Läs mer på universitetets sida rekommendationer om coronaviruset.

Omtentor i augusti

 Vi ger ett antal omtentor före terminsstart i augusti.

Omtentor i augusti
14/8-22/8 Kinas historia och kultur Hemtenta
14/8-21/8 Språket, individen och samhället Hemtenta
15/8 Kinesiska B, Textkurs 4 Distanstenta
15/8 Kinesiska A, Textkurs 2 Distanstenta
19/8 Latin B, Latinsk poesi Salstenta
19/8-23/8 Bibelhebreiska I Hemtenta
21/8-29/8 Kina idag Hemtenta
21/8-28/8 Världens språk Hemtenta
25/8 Arabiska A, A1+A2 Salstenta
28/8 Litteraturvetenskaplig teori och metod Salstenta
29/8 Kinesiska A, Textkurs 1 Distanstenta
29/8 Persiska B, Persiska texter Salstenta
5/9 Kinesiska B, Textkurs 3 Distanstenta

Anmäl dig i Studentportalen om det är möjligt, kontakta annars info@lingfil.uu.se för anmälan.

Saknar du någon tenta? Kontakta kursansvarig lärare.

Ny student?

Välkommen till institutionen för lingvistik och filologi!

De flesta av våra utbildningar har registrering webbregistrering via Ladok/Studentportalen. För att registrera dig på praktik-, uppsats- och utlandskurser (som kräver överenskommelse med en handledare eller koordinator) måste du kontakta kursansvarig lärare. Du kan se vad som gäller för just din kurs på kursens sida i Studentportalen.  Där kan du också hitta tid för upprop, schema, kontaktuppgifter till lärare och annan nyttig information.

Du hittar länkar till kurssidorna under Aktuella scheman. Det går också bra att använda Studentportalens sökfunktion. I Studentportalen hittar du information om kursen, kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Om du har frågor angående dina studier vid institutionen, till exempel om antagning, kursval, tillgodoräknanden eller stöd för studenter med funktionsnedsättning kan du kontakta oss på info@lingfil.uu.se, eller ring Kursexpeditionen under öppettiderna.

Se även länkarna under Praktisk information och Stöd till studenter nedan.

Studera utomlands

Vill du läsa utomlands? Som student vid institutionen har du möjlighet att studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. Du kan välja att läsa i Tyskland, i Iran, i Kina eller i något av de andra länder som ingår i våra utbytesprogram.

Bli utbytesstudent