Språkteknologi och datorlingvistik

Ämnet språkteknologi (som även kallas datorlingvistik) studerar datormodeller av naturligt språk. Forskningen drivs både av det teoretiska målet att förstå mänsklig språkanvändning och av en strävan att skapa praktiska tillämpningar, som dokument- och informationssökning och människa-dator-dialog. Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet forskar t.ex. om maskinöversättning och om grammatisk analys av text och har utvecklat flera verktyg och språkresurser.

Utbildningen i språkteknologi vid Uppsala universitet är fullt utbyggd på högskolans tre nivåer. Ämnet representeras av ett kandidatprogram och ett masterprogram och erbjuder även fristående kurser. Utbildningens innehåll utvecklas kontinuerligt med hänsyn till aktuell forskning och de behov som finns på den språkteknologiska arbetsmarknaden.