Samverkan

Institutionens samverkan med omgivande samhälle

Samverkan med omgivande samhälle

Institutionen för lingvistik och filologi har en bred kontaktyta med det omgivande samhället, både vad gäller forskning och utbildning.

Samverkan med företag och organisationer

Inom ramarna för våra utbildningar är arbetslivsanknytning ett viktigt inslag. Studenter genomför praktik på plats, exempelvis hos språkteknikföretag, på ambassader, vid bibliotek och museer samt vid ideella organisationer. Inom programmen genomförs regelbundet studentmingel där studenter och alumner kan träffa representanter från arbetsmarknaden och ta del av information och inspirationsföreläsningar.

Andra samarbetspartners för både studenters praktik och forskningsprojekt är de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom.

Några av våra forskningsprojekt omfattar också samarbeten med företag både i Sverige och utomlands.

Samverkan med skola och myndigheter

Institutionen för lingvistik och filologi samverkar med skolor och myndigheter på flera sätt. Vi bedriver både uppdragsutbildning och olika forskningsprojekt.

Tillsammans med övriga Språkvetenskapliga fakulteten och gymnasieskolor i kommunen deltar institutionen i det årliga anordnandet av Grammatikdagen där gymnasieelever besöker oss och under en heldag får information om språkstudier och språkforskning som ett möjligt framtida karriärval.

Institutionens anställda deltar också i samhällsdebatten genom exempelvis inlägg och intervjuer i medier samt genom gästföreläsningar i föreningar och andra verksamheter.

Vidare har institutionen under ett antal år samarbetat med Försvarets tolkskola (TolkS).

Alumnnätverk

Nätverk för tidigare studenter

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för 20 000 uppsalaalumner runt om i världen.

Läs mer om alumnnätverket