Tidigare projekt

Kungligt beskydd och monastisk kultur i 1200-talets Etiopien: makt och andlighet skildrad i väggmålningar i kyrkor med anknytning till kung Yekuno Amlak

Ewa Balicka-Witakowska
Finansierat av Vetenskapsrådet, 2013-2014

THE WORKSHOP "BYSANTIOS": Byzantine traditions in the figurative art in stone on Gotland, from the middle of the 12th century until the beginning of the 13th

Svetlana Vasilyeva
Finansierat av Wenner-Gren Stiftelserna, 2012-09-01–2014-08-31.