Forum för kinastudier

Forum för kinastudier grundades år 2012, som ett led i stärkande av utbildning och forskning om och med Kina. Den 30 januari 2013 invigdes detta forum formellt av rektor Eva Åkesson. Invigningen inleddes av vice rektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap Margaretha Fahlgren och föreståndare för Forum för kinastudier Joakim Enwall.

Kontaktperson:
Professor Joakim Enwall, Forum för kinastudier, Joakim.Enwall@lingfil.uu.se

Uppsala Sidenvägsmöte - INSTÄLLT

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES), Forum för kinastudier (Sidenvägsseminariet) och Forum för turkiska studier bjuder in till Uppsala Sidenvägsmöte där föredragshållare berättar om olika aspekter av bergsfolk i Inre Asien

Bergsfolk i Inre Asien/Mountain Peoples in Inner Asia

Datum: INSTÄLLT (fredagen den 20 mars kl. 10.00 – 15.00)

Lokal: Gamla Torget 3, 3 trappor, IRES bibliotek

Program


Tidigare seminarier


plan för verksamheten

 • Att verka för tillkomsten av en excellensmiljö för forskning om Kina i bred tvärvetenskaplig bemärkelse.
 • Att synliggöra UU:s kompetens om Kina gentemot interna och externa aktörer.
 • Att bidra till informationsutbyte avseende kinarelaterad verksamhet vid UU.
 • Att inrätta ett kalendarium över kinarelaterade aktiviteter vid UU samt över aktiviteter med deltagande av personal från UU i Kina och andra länder.
 • Att bistå med strategisk planering för området.
 • Att identifiera finansiering till kinarelaterade forskningsprojekt, konferenser och utbytesprogram samt koordinera den samlade forskningskompetens om Kina som finns inom vetenskapsområdet för att i god tid förbereda ansökningar om särskilda forskningsmedel och konferensmedel.
 • Att samordna och utveckla kontakter mellan UU och andra universitet i Sverige och i Kina, samt inleda en långsiktig kontakt och dialog med utländska excellensmiljöer, genom ramavtal, utbyten av forskare (och doktorander) och att identifiera områden för samverkan.
 • Att inleda forskarseminarieserier för kinaforskare vid UU, som framöver kommer att vara till nytta för framtida mastersstudenter/doktorander.
 • Att bjuda in föreläsare som är relevanta för utbildning och forskning inom ämnet.
 • Att samordna områdesstudier på mastersnivå/doktorandnivå med andra institutioner och främja samarbete mellan ämnet kinesiska och andra institutioner inom vetenskapsområdet med syfte att möjliggöra för studenter i kinesiska på avancerad nivå att läsa delar av sin utbildning vid dessa institutioner.
 • Att utveckla stödfunktioner inom vetenskapsområdet för ett fortsatt utbud av uppdragskurser till kinesiska motparter.