Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet. Dessutom drar den upp riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.

Styrelsens sammansättning 2019-2021

Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA, 5 studenter

Ordinarie ledamöter

Gruppsuppleanter

Joakim Nivre (ordförande, prefekt)

Lärare
Christer Henriksén (vice ordf., stf prefekt)
(Joakim Nivre i annan roll)
Birsel Karakoç
László Károly
Helena Löthman
Mats Dahllöf
Harald Hammarström
Lena Rydholm (tjänstgör som ord. ledamot)
Ute Bohnacker
David Westberg
TA-personal
Johan Heldt Jenny Rahbeck
Studeranderepresentanter
Fredrik Sixtensson (doktorand)

Lena Persson (gu)
Sarah Ericsson
Linnéa Öberg
Adjungerade
Niklas Edenmyr (studierektor grund- och avancerad nivå)
Christer Henriksén (studierektor forskarutbildningen)
Georg Sundelin (ekonomiadm)
 

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Christer Henriksén (ordf.), Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Eric Cullhed, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Mats Eskhult, Forogh Hashabeiky, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Béata Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Olof Pedersén, Gail Ramsay, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Heinz Werner Wessler, Mahmut Agbaht (doktorandrepresentant), Klara Bertils (doktorandrepresentant, suppleant)

Pedagogisk ledningsgrupp
Helena Löthman (ordf.), Sina Tezel (vice ordf.), Jakob Andersson, Mats Dahllöf, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Dimitrios Iordanoglou, Carina Jahani, Birsel Karakoç, Anette Månsson, Anju Saxena, Christiane Schaefer, David Westberg, Tolga Eker (studentrepresentant)

Arbetsgruppen för lika villkor
Birsel Karacoç (ordf.), Forogh Hashabeiky, Jenny Rahbek, Alexander Nilsson (doktorandrepresentant) och en studentrepresentant (vakant)

Ombud

Ombud för lika villkor 
Birsel Karacoç

Skyddsombud
Johan Heldt

Miljöombud
Harald Hammarström

Brandskydd
Niklas Edenmyr