Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet. Dessutom drar den upp riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.

Styrelsens sammansättning 2019-2021

Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA, 5 studenter

Ordinarie ledamöter

Gruppsuppleanter

Sina Tezel (prefekt, ordf.)

Lärare
Joakim Nivre (bitr. prefekt, vice ordf.)
Birsel Karakoç
László Károly
Helena Löthman
(Sina Tezel)
Dimitrios Iordanoglou
Mats Dahllöf (långvarig suppl. f. Sina Tezel)
Harald Hammarström
Lena Rydholm
Ute Bohnacker
David Westberg
TA-personal
Johan Heldt Jenny Rahbeck
Studeranderepresentanter
Crina Madalina Tudor (gu)
Lena Persson

Fredrik Sixtensson (doktorand)
Tolga Eker


Linnéa Öberg
Adjungerade
Christer Henriksén (studierektor fu)
Georg Sundelin (ekonomiadm)
 

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Christer Henriksén (ordf.), Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Eric Cullhed, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Mats Eskhult, Forogh Hashabeiky, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Béata Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Olof Pedersén, Gail Ramsay, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Heinz Werner Wessler, Mahmut Agbaht (doktorandrepresentant), Klara Bertils (doktorandrepresentant, suppleant)

Pedagogisk ledningsgrupp
Helena Löthman (ordf.), Sina Tezel (vice ordf.), Jakob Andersson, Mats Dahllöf, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Dimitrios Iordanoglou, Carina Jahani, Birsel Karakoç, Anette Månsson, Anju Saxena, Christiane Schaefer, David Westberg, Tolga Eker (studentrepresentant)

Arbetsgruppen för lika villkor
Birsel Karacoç (ordf.), Forogh Hashabeiky, Jenny Rahbek, Alexander Nilsson (doktorandrepresentant) och en studentrepresentant (vakant)

Ombud

Ombud för lika villkor 
Birsel Karacoç

Skyddsombud
Johan Heldt

Miljöombud
Harald Hammarström

Brandskydd
Niklas Edenmyr