Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet. Dessutom drar den upp riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA, 5 studenter

Ordinarie ledamöter

Gruppsuppleanter

Hans Svensson (ordf., prefekt)

Lärare
Christer Henriksén (vice ordf., stf prefekt)
Joakim Nivre
Birsel Karakoç
László Károly
Helena Löthman
Mats Dahllöf
Harald Hammarström
Lena Rydholm
Ute Bohnacker
David Westberg
TA-personal
Johan Heldt Jenny Rahbeck
Doktorand- och studeranderepresentanter
Fredrik Sixtensson (doktorand)
Lena Persson (studerande)
Sarah Ericsson (studerande)
Philipp Rönchen (doktorand)
Adjungerade
Niklas Edenmyr (studierektor grund- och avancerad nivå)
Christer Henriksén (studierektor forskarutbildningen)
Zandra Karlström Staf (HR-generalist)
Georg Sundelin (ekonomiadministratör)
 

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Christer Henriksén (ordf.), Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Forogh Hashabeiky, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Beáta Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Gail Ramsay, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Heinz Werner Wessler, Mahmut Ağbaht (doktorandrepresentant), Klara Bertils (doktorandrepresentant, suppleant).

Pedagogisk ledningsgrupp
Niklas Edenmyr (ordf.), Jakob Andersson, Mats Dahllöf, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Birsel Karakoç, Helena Löthman, Anette Månsson, Christiane Schaefer, Sina Tezel, David Westberg, Xinzheng Wan, Sarah Ericsson (studeranderepresentant).

Kursplanegrupp
Niklas Edenmyr (ordf.), Birsel Karakoç, Helena Löthman, Dolores Kawalec (studeranderepresentant). Doktorandrepresentantplatsen är vakant.

Arbetsgrupp för lika villkor
Birsel Karakoç (ordf.), Forogh Hashabeiky, Jenny Rahbek, Alexander Nilsson (doktorandrepresentant). Studeranderepresentantplatsen är vakant.

Arbetsmiljögrupp
Joakim Nivre (ordf.), Johan Heldt (skyddsombud), Zandra Karlström Staf (HR-generalist). Övriga representanter är under beredning.

Ombud

Ombud för lika villkor 
Birsel Karakoç

Skyddsombud
Johan Heldt

Miljöombud
Harald Hammarström

Brandskydd
Niklas Edenmyr