Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet.

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA-personal, 3 studenter

Ordinarie ledamöter

Gruppsuppleanter

Hans Svensson (ordförande, prefekt)

Lärare
Mats Dahllöf (vice ordförande, stf. och bitr. prefekt)
Birsel Karakoç
László Károly
Helena Löthman
Mats Dahllöf
Harald Hammarström
Lena Rydholm
Ute Bohnacker
David Westberg
TA-personal
Johan Heldt Jenny Rahbeck
Doktorand- och studeranderepresentanter
Philipp Rönchen (doktorand)
Ottilia Andersson (studerande)
--
--

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Eric Cullhed, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Beáta Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Gail Ramsay, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Sara Stymne, Heinz Werner Wessler, Mahmut Ağbaht (doktorandrepresentant), Klara Bertils (doktorandrepresentant, suppleant).

Pedagogisk ledningsgrupp
Niklas Edenmyr (ordf.), Jakob Andersson, Mats Dahllöf, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Carina Jahani, Birsel Karakoç, Helena Löthman, Anette Månsson, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Sina Tezel, David Westberg, Xinzheng Wan, Sarah Ericsson (studeranderepresentant).

Kursplanegrupp
Niklas Edenmyr (ordf.), Birsel Karakoç, Helena Löthman, Dolores Kawalec (studeranderepresentant). Doktorandrepresentantplatsen är vakant.

Arbetsgrupp för lika villkor
Fredrik Wahlberg (ordf.), övriga under beredning.

Arbetsmiljögrupp
Hans Svensson (ordf.), Anna Clara Laajoki (HR-generalist), Johan Heldt (skyddsombud), Anju Saxena, Birsel Karakoç, Christiane Schaefer, Gerd Haverling, Sara Stymne, Ute Bohnacker, Xinzheng Wan, Johan Ljungberg.

Ombud

Ombud för lika villkor 
Fredrik Wahlberg

Skyddsombud
Johan Heldt

Miljöombud
Harald Hammarström

Brandskydd
Niklas Edenmyr

Senast uppdaterad: 2021-09-08