Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet.

Styrelsens sammansättning 2022-2024

Modell F: Prefekt, 6 lärare, 1 TA-personal, 3 studenter

Ordinarie ledamöter

Gruppsuppleanter

Dimitrios Iordanoglou (ordförande, prefekt)
 
Mats Dahllöf (vice ordförande, stf. och bitr. prefekt)
Lärare
Mats Dahllöf
Helena Löthman
Beáta Megyesi
Ingela Nilsson
Eva Pettersson
David Westberg
Harald Hammarström
Lena Rydholm
Sara Stymne
Birsel Karakoç
Fredrik Wahlberg
Anju Saxena
TA-personal
Johan Heldt Zandra Karlström Staf
Doktorand- och studeranderepresentanter
Philipp Rönchen (doktorand)
Vilmer Hansson (studerande)
Sofia Poulsen (studerande)
--
--
--

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Eric Cullhed, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Beáta Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Sara Stymne, Heinz Werner Wessler, Mahmut Ağbaht (doktorandrepresentant), vakant (doktorandrepresentant, suppleant).

Pedagogisk ledningsgrupp
Niklas Edenmyr (ordf.), Jakob Andersson, Mats Dahllöf, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Carina Jahani, Birsel Karakoç, Helena Löthman, Anette Månsson, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Sina Tezel, David Westberg, Xinzheng Wan, Sarah Ericsson (studeranderepresentant).

Kursplanegrupp
Niklas Edenmyr (ordf.), Birsel Karakoç, Helena Löthman, Dolores Kawalec (studeranderepresentant). Doktorandrepresentantplatsen är vakant.

Arbetsmiljö- och likavillkorsgrupp
Dimitrios Iordanoglou (ordf.), Zandra Karlström Staf (HR-generalist), Johan Heldt (skyddsombud), Ute Bohnacker, Fredrik Wahlberg (likavillkorsrepresentant), Erik Elgh (doktorandrepresentant), Mohammad Alharky (studeranderepresentant).

Ombud

Ombud för lika villkor 
Fredrik Wahlberg

Skyddsombud
Johan Heldt

Miljöombud
Harald Hammarström

Brandskydd
Renate Skoglund Kauntz

Senast uppdaterad: 2023-08-25