Institutionen för lingvistik och filologi

Funktions- och kontaktadresser:

Prefekt: prefekt@lingfil.uu.se
Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se
Studievägledning: studievagledare@lingfil.uu.se
Studierektor (grundnivå och avancerad nivå): studierektor@lingfil.uu.se
Studierektor (forskarnivå): meriem.beloucif@lingfil.uu.se
Admin. studierektor (forskarnivå): johan.heldt@lingfil.uu.se
Utbytesstudier: erasmus@lingfil.uu.se
Hemsida: webmaster@lingfil.uu.se
Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontaktperson: helena.lothman@lingfil.uu.se
Masterprogram i språkteknologi, samordnare: eva.pettersson@lingfil.uu.se

Frågor om grekiska: grekiska@lingfil.uu.se
Frågor om latin: latinfragor@lingfil.uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress: Box 635, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2252
E-post: info@lingfil.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Webmaster: