Institutionen för lingvistik och filologi

Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se

Programsamordnare för Språkteknologiprogrammet:
Mats.Dahllof@lingfil.uu.se
Programsamordnare för Tidiga språk och kulturer (TSK):
Christiane.Schaefer@lingfil.uu.se
Samordnare för Lingvistik:
Lingvistik@lingfil.uu.se

Använd följande e-postadresser till institutionen:
prefekt@lingfil.uu.se
studierektor@lingfil.uu.se (gu)
grekiska@lingfil.uu.se
personal@lingfil.uu.se
latinfragor@lingfil.uu.se
webmaster@lingfil.uu.se

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress: Box 635, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2252
E-post: info@lingfil.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Webmaster: