Information med anledning av covid-19

2020-03-30

Hösten 2020 kommer undervisning och examination till stor del att bedrivas på campus, med anpassningar för att säkerställa social distansering. Vissa kurser och moment kan även ges digitalt. Information om exakt vad som gäller för din kurs hittar du i Studentportalen före kursstart. Om något är oklart eller om du har frågor om anpassning av undervisningen kan du höra av dig till kursansvarig lärare.

Från 20 okt: Skärpt smittskydd på grund av ökad smitta i Uppsala län