Vetenskapsrådet stödjer forskning vid institutionen

2019-11-04

Prof. Michael Dunn har fått 5,4 miljoner kr i bidrag från Vetenskapsrådet för projektet ”1000 år av språklig kontakt: konvergens och divergens på Gotland”.