Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskning vid institutionen

2019-10-17

Institutionens medarbetare Ingela Nilsson och Ute Bohnacker har beviljats forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond

Prof. Ingela Nilsson har beviljats 39 miljoner kronor till programmet ”Att spåra förbindelser: den bysantinska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 – ca 1100)”

Prof. Ute Bohnacker har beviljats 4,9 miljoner kronor till projektet ”Utveckling i modersmål och svenska över tid: Från förskolan till lågstadiet”.