Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskning vid institutionen

2019-05-29

Tre av institutionens medarbetare och deras forskningsprojekt har i maj erhållit forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond.

Följande tre medarbetare och projekt har erhållit forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond:

  • Jakob Andersson, Skriftlandskap (GLoW): Storskalig analys av kilskriftskorpusen (ca 3400 fvt till 100 vt) Läs mer @RJ >>
  • Michael Dunn, Kulturell evolution av texter Läs mer @RJ>>
  • Forogh Hashabeiky, En korpusbaserad ortografisk och morfosyntaktisk beskrivning av det nypersisiska språket under 1500-1700-talen Läs mer @RJ>>