Vetenskapsrådet stödjer tvärvetenskaplig forskning om dekryptering av historiska manuskript vid institutionen

2018-12-06

Ett tvärvetenskapligt projekt vid Institutionen för lingvistik och filologi beviljades under november månad ett betydande bidrag från Vetenskapsrådet.

Projektet lett av Beáta Megyesi faller under en utlysning från våren riktad till alla ämnesområden vilken syftade till att “utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas”. Det förväntas löpa över sex år och kommer omfatta seniora och juniora forskare i Sverige, Tyskland, Ungern och Spanien.

Vetenskapsrådets information återfinns här: https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/beslut-om-bidrag/beslut/2018-09-06-bidrag-till-tvarvetenskapliga-forskningsmiljoer.html