VR-projekt vid institutionen omnämnt i BBC Travel

2018-09-20

Prof. Anju Saxenas forskningsprojekt där bland annat språket Kanashi studeras, omnämns i en artikel i BBC Travel:
http://www.bbc.com/travel/story/20180821-malana-a-himalayan-village-shrouded-in-myth