Turkic Languages i Web of Science

2018-09-10

Tidskriften Turkic Languages (Harrassowitz, ISSN 1431-4983), utgiven av Lars Johanson, professor vid Universitetet i Mainz och docent vid Uppsala universitet, är nu indexerad av Web of Science’s Art and Humanities Citation Index (A&HCI) samt SCOPUS. Forskare i ämnet turkisk lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi bidrar regelbundet till utgivningen av tidskriften som med-utgivare av tidskriften och som författare av artiklar. Tidskriften har publicerats i 22 år och är den enda tidskriften på engelska inom turkisk lingvistik.