Lars Johanson erhåller pris för sin forskning

2018-08-21

Den 30 april 2018 tilldelades Lars Johanson, professor i turkologi vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz och docent i turkiska språk vid Uppsala universitet, Vilhelm Thomsen-medaljen för forskning i fornturkiska av International Turkic Academy. Medaljen överlämnades av akademins president inom ramen för ett internationellt forum ˮRevival of Identity and Promoting Heritageˮ, arrangerat i Paris av UNESCO.