Vetenskapsrådet stödjer språkforskning vid institutionen

2018-06-07

Ett projekt vid Institutionen för lingvistik och filologi har under juni månad beviljats medel av Vetenskapsrådet. 

Det rör sig om ett projekt inom ramarna för Vetenskapsrådets vårutlysning för internationell postdok. Maryam Nourzaei kommer under tre år arbeta med projektet Bestämdhetsmarkörer i moderna västiranska språk: breddning av typologin över bestämdhet. Utlandsvistelsen kommer förläggas till Otto-Friedrich-Universität, Bamberg.

Vetenskapsrådets information återfinns här: https://vr.se/utlysningar-och-beslut/beslut-om-bidrag/beslut/2018-06-01-internationell-postdok-var-2018.html