Antibiotika ur ett humanistiskt perspektiv

2018-02-05

Doktoranden Klara Bertils avhandlingsprojekt vid institutionen för lingvistik och filologi syftar till att analysera samtal mellan vårdpersonal och patient i konsultationer där antibiotikaförskrivning kan vara aktuellt. En ambition med projektet är att framställa utbildningsmaterial som ger vårdens personal ännu bättre verktyg att hantera antibiotikarelaterade patientsamtal.

Klaras projekt är ett av 14 projekt vilka stöds av Uppsala Antibiotic Center.

Mer information här: 

http://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=10162

Mer information om doktorandprojekten vid Uppsala Antibiotic Center här:

http://www.uac.uu.se/phd-projects/