Vetenskapsrådet stödjer språkforskning vid institutionen

2017-11-27

Ett projekt vid Institutionen för lingvistik och filologi har under november månad beviljats medel av Vetenskapsrådet.

Christian Hardmeier beviljades medel för sitt projekt Neurala modeller för pronomen i maskinöversättning.
Mer information återfinns här:
Vetenskapsrådets information återfinns här: