Carina Jahani deltagare i Forskar Grand Prix

2017-08-31

Carina Jahani, professor i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi, medverkar i årets upplaga av Forskar Grand Prix i Uppsala den 29/9.

Carina Jahani, professor i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi presenterar i årets upplaga av Forskar Grand Prix sitt arbete med att introducera ett skriftspråk för det iranska språket balochiska. Arbetet kommer ur hennes fleråriga forskning i detta språk med dess rikedom av dialekter och sker i samröre med forskare och institutioner i Sverige, Iran och Pakistan.

Forskar Grand Prix är en tävling som avser att lyfta fram den bästa forskningspresentatören vid Uppsala universitet och är öppet för allmänheten.

Tävlingen äger rum fredagen 29/9, V-Dala nation, S:t Larsgatan 13, Uppsala.

För mer information, se:

https://forskargrandprix.se/forskar-grand-prix-2017/uppsala/