KoF17: Ny forskningsutvärdering vid UU

2017-05-16

Uppsala universitet genomför just nu en tredje universitetsövergripande forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 – KoF17. Denna gång ligger fokus på förutsättningar och processer för bästa forskningskvalitet. Syftet är att långsiktigt stärka forskningen inom Uppsala universitet – bland annat genom att tydliggöra hur man kan utveckla arbetsformer och miljöer. Under våren 2017 är utvärderingsarbetet inne i sin mest intensiva fas.

För mer information, se: http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=8596