Digital humaniora verktyg för historiker

2016-11-08

Datorlingvist Eva Pettersson har utvecklat ett verktyg som ska underlätta för historiker att söka i mycket gamla dokument. För projektet Gender and Work och professor Maria Ågren betyder det mycket att kunna göra det manuella arbetet effektivare med ett program.

Mer information om Eva Petterssons projekt:
http://www.uu.se/perspektiv/artiklar-reportage/dokument?id=7532

Mer information om forskningsprojektet Gender and Work:
http://gaw.hist.uu.se/vad-ar-gaw/gender-and-work/