Vetenskapsrådet stödjer språkforskning vid institutionen

2016-11-07

Tre projekt vid Institutionen för lingvistik och filologi har under november månad beviljats medel av Vetenskapsrådet.

Följande forskare och projekt beviljades medel:

  • Jakob Andersson, Minnen för livet: Materialitet och minne i forntida främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål
  • Joakim Nivre, Universell dependensanalys
  • Heinz Werner Wessler, Hindi lexikografi och det kosmopolitiska i kulturmöte mellan Europa och Indien omkring 1700

Mer information återfinns här: 
http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=7624&area=2,6,12,16&typ=artikel&lang=sv

Vetenskapsrådets information återfinns här:
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/humanioraochsamhallsvetenskap.4.627d38da1574f3eb0713e736.html